zastraszać

Słownik języka polskiego PWN*

zastraszyćzastraszać «wywołać w kimś uczucie silnego, ciągłego zagrożenia»
zastraszający «budzący strach lub niepokój»
• zastraszająco
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego