zator

Wielki słownik ortograficzny PWN

Zator (miasto) -ru, -rze; przym.: zatorski
zator -ru, -rze; -rów
Zatory (miejscowość) -rów; przym.: zatorski

Słownik języka polskiego PWN

zator
1. «nagromadzenie czegoś w jednym miejscu przeszkadzające w ruchu lub przepływie wody»
2. «nagromadzenie się jakichś spraw lub zajęć utrudniające normalne funkcjonowanie lub przebieg czegoś»
3. «zamknięcie naczynia krwionośnego przez zakrzep, fragment tkanki itp. prowadzące do zawału»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego