centra

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cen•tra -t•rze, -t•rę; -ter
cen•ter (sport.) -n•trze; -n•trzy, -n•trów
cen•trum; -tra, -trów: centrum medyczne, ale: Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego