krew

Wielki słownik ortograficzny PWN*

krew krwi
krewa -wie, -wę
krewić -wię, -wią; krew, krew•cie
Krewo -wa; przym.: krewski: unia w Krewie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego