pies

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pies psa, C. psu, psie; psów
Pies Huckleber•ry Psa Huckleber•ry, o Psie Huckleber•ry
Pies Pluto Psa Pluto, o Psie Pluto
pies przewod•nik psa przewod•nika, psem przewod•nikiem; psy przewod•niki, psów przewod•ników
pies ratow•nik psa ratow•nika, psem ratow•nikiem; psy ratow•niki, psów ratow•ników
Wiel•ki Pies (gwiazdozbiór) Wiel•kiego Psa, Wiel•kim Psie
Psie Pole Psiego Pola, Psim Polu
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego