[156] 41. Pisownia cząstek wyrazów

41. [156] Pisownia cząstek wyrazów
Pisownia cząstek wyrazów -ąd, -ędy, -dziesiąt, -dziesty, -dzieści, -inąd, -kolwiek, -kroć, -krotny, -krotnie, -mość, -nasty, -naście, -set jest zawsze łączna:
-ąd dokąd, odkąd, skąd, znikąd, z bylekąd;
-ędy którędy, owędy, tędy, wszędy;
-dziesiąt sześćdziesiąt, dziewięćdziesiąt;
-dziesty dwudziesty, trzydziesty;
-dzieści trzydzieści, czterdzieści;
-inąd skądinąd, znikądinąd;
-kolwiek aczkolwiek, cokolwiek, czegokolwiek, gdziekolwiek, jakikolwiek, jakkolwiek, kiedykolwiek, którykolwiek;
-kroć częstokroć, pięciokroć, stokroć, tysiąckroć, wielekroć;
-krotny dwukrotny, trzykrotny, pięciokrotny, dwudziestokrotny;
-krotnie czterokrotnie, stokrotnie, wielokrotnie;
-mość jegomość, jejmość, waszmość;
-nasty jedenasty, dwunasty, szesnasty;
-naście dwanaście, czternaście, szesnaście;
-set sześćset, osiemset.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego