[33] 12.1. Pisownia oboczna s lub sz, c lub cz

 
12.1. [33] Pisownia oboczna s lub sz, c lub cz
Pierwszy typ pisowni obocznej (oddający regionalną wymowę) dopuszcza się w następujących wyrazach: sadź – szadź, seplenić – szeplenić, skarpa – szkarpa.
Oboczność c do cz związana jest z pisownią pewnej grupy czasowników. Są to czasowniki mające temat czasu teraźniejszego zakończony na spółgłoskę -cz, końcówki osobowe -ę, -esz, w bezokoliczniku zakończenie -tać lub -otać, np.
chłeptać chłepczę a. chłepcę
chłepczesz a. chłepcesz
chłepcząc a. chłepcąc
deptać depczę a. depcę
depczesz a. depcesz
depcząc a. depcąc
dreptać drepczę a. drepcę
drepczesz a. drepcesz
drepcząc a. drepcąc.
Podobną oboczność mają czasowniki bełkotać, chichotać, dygotać, furkotać, gruchotać, gulgotać, klekotać, kłopotać się, łaskotać, łomotać, mamrotać, migotać, rechotać, stukotać, szeptać, świergotać, trzepotać.
UWAGA: Wprawdzie obydwie formy uznaje się za poprawne, ale współcześnie przeważają zdecydowanie formy ze spółgłoską cz.
 
 
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!