[426] 96.3. Dwukropek a wyliczenie szczegółów

96.3. [426] Dwukropek a wyliczenie szczegółów
Dwukropek poprzedza wyliczenie szczegółów, o ile przed samym wyliczeniem zostały one zaznaczone w formie ogólnej, np.
Odmienne części mowy to: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, zaimek i liczebnik.
Zdaniem autorki na zawartość informacyjną znaku składają się:
1) jego odnośność podmiotowo-logiczna [...];
2) jego walor emocjonalno-stylistyczny [...];
3) jego wartość systemowa [...].
(D. Buttler)
Jeśli wyliczenie nie jest poprzedzone określeniem ogólnym, dwukropek możemy pominąć:
W drodze do Rzymu zwiedzili Wenecję, Padwę i Florencję.
Nie stosuje się też dwukropka, gdy wymieniamy tylko dwa wyrazy lub wyrażenia połączone spójnikiem i, np.
Nasi pływacy byli najlepsi w stylach klasycznym i motylkowym.
Najwybitniejszymi polskimi pisarzami romantycznymi są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego