[105] 20.6. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych

20.6. [105] Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych
Małą literą piszemy nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych:
bitwa grunwaldzka, bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Płowcami, druga wojna światowa, hołd pruski, konferencja genewska, kongres wiedeński, obrady okrągłego stołu (ale także: obrady Okrągłego Stołu), pokój toruński, porozumienia sierpniowe, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie, rewolucja francuska, stan wojenny, traktat wersalski, unia lubelska, wojna chocimska, wojna trojańska, wojna trzydziestoletnia.
O możliwości pisania tego typu nazw wielką literą ze względów uczuciowych – zob. 19.3.
UWAGA: Wyjątek stanowią tu nazwy miesięcy, którymi przenośnie określamy wypadki dziejowe we współczesnej historii Polski, np. Czerwiec a. Czerwiec ’56, Marzec a. Marzec ’68, Grudzień a. Grudzień ’70, a także Bitwa Warszawska.
Wielką literą piszemy również przenośne, opisowe bądź poetyckie nazwy wydarzeń lub procesów historycznych, np. Cud nad Wisłą, Jesień Ludów, Jesień Narodów, Okrągły Stół, Praska Wiosna, Wiosna Ludów (ale: potop szwedzki, aksamitna rewolucja).
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego