[121] 20.22. Rzeczowniki utworzone od imion własnych, używane jako nazwy pospolite

20.22. [121] Rzeczowniki utworzone od imion własnych, używane jako nazwy pospolite
Małą literą piszemy rzeczowniki utworzone od imion własnych, używane jako nazwy pospolite:
bajronista, garybaldczyk, heglista, kościuszkowiec, marksista, piłsudczyk, stachanowiec.
UWAGA: Zaliczamy tu także nazwiska osób znanych z życia publicznego, używane w liczbie mnogiej (np. Nieporadne rządy gomułków i bierutów) w celu poniżenia, okazania lekceważenia bądź pogardy wobec postaw, idei czy też osób związanych z nosicielem danego nazwiska. W przeciwnym razie można zachować dużą literę, np. Na małej skoczni oglądaliśmy trening przyszłych Małyszów.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego