[279] 72.B.6. Zakończenie -us

72.B.6. [279] Zakończenie -us
Zakończenie -us (II deklinacji łacińskiej) w imionach i nazwach więcej niż dwusylabowych po spółgłosce na ogół opuszczamy, np. Andronicus — Andronik, Catullus — Katul, Tantalus — Tantal, Traianus — Trajan. Dwusylabowe zachowują -us: Quintus — Kwintus, Titus — Tytus (wyjątkami są Cyprus — Cypr, Phoebus — Feb). Oryginalną pisownię zachowują też trój- i więcejsylabowe przydomki, przytaczane w oryginalnym brzmieniu, np. Tarquinius Superbus — Tarkwiniusz Superbus.
 
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego