Wpędzać kogoś do grobu

 
Wpędzać kogoś do grobu
Czyli: uprzykrzać komuś życie, męczyć. Skarżymy się, że coś lub ktoś wpędza nas do grobu, ale samo to, że się skarżymy, świadczy, że jesteśmy od grobu jeszcze daleko. Lubimy przesadę, a w takich skargach często można wyczuć nawet nutkę żartu.
Obraz wpędzania kogoś do grobu jest osobliwy: ktoś, kto kogoś pędzi, nie musi oczywiście pędzić pędem, ale i on, i ten pędzony powinni wykazywać pewną znaczną szybkość ruchów, z grobem trudno zestawialną.
Jerzy Bralczyk
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego