CHOĆ

CHOĆ
„Choć ubogo, ale chędogo” – mówi przysłowie, dobrze
ilustrujące znaczenie spójnika choć i jego skłonność do współwystępowania z synonimicznym spójnikiem ale. Tę samą treść każde z wymienionych słów mogłoby wyrażać z osobna, por. „Choć ubogo, chędogo” albo „Ubogo, ale chędogo”. Użycie dwóch spójników o tej samej funkcji zwiększa jednak efekt retoryczny i nie jest zabiegiem odosobnionym, por. zdania przyczynowe typu „Ponieważ się boi, więc nic nie mówi”, gdzie też jeden z dwóch spójników ponieważ i więc jest w zasadzie zbyteczny.
Mirosław Bańko
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego