DOBRODZIEJ

DOBRODZIEJ
W dobrodzieju druga część wyrazu nawiązuje do czasownika dziać w jego dawnym, ogólniejszym niż dziś znaczeniu ‛robić, wykonywać’, por. podobnie zbudowane wyrazy:
czarodziej, kołodziej ‛rzemieślnik wyrabiający wozy i części do nich (etymologicznie zaś – koła)’ i złodziej (w tym ostatnim doszło do zawężenia znaczenia). Z dawnego, ogólnego dziać zostało nam ‛robić na drutach, szydełkiem lub maszynowo’, więcej zachowało się w czasownikach pochodnych: nadziewać, odziewać, podziewać, rozdziewać, wdziewać.
Mirosław Bańko
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego