Postawić się w położeniu

Postawić się w położeniu
Czyli: wyobrazić sobie dokładnie sytuację, wczuć się w coś. Umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby, zwana empatią, to cecha cenna i rzadka.
Wyobrażenie sobie okoliczności dotyczących kogoś innego jest łatwiejsze, ale też dość trudne, gdy ma być głębokie. Językowo ta trudność przejawia się w tym, że mamy się stawiać (to odwołanie do pozycji wertykalnej) w położeniu (związanym z pozycją raczej horyzontalną).
Jerzy Bralczyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego