Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Kultura
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zajmują się zupełnie czymś innym. IAM powołano, by promował polską kulturę za granicą, zaś NCK - by zajmowało się animacją działalności kulturalnej...
 • ... komercjalizacja życia. Pewnie nie ma zbyt wielu radnych, którzy uważają kulturę za ważną część życia. Może właśnie w tej kadencji brakło...
 • ... Muzułmanów musimy szanować, możemy z nimi rozmawiać i akceptować ich kulturę. Nie oznacza to jednak, że mamy rezygnować z naszych własnych...
 • ... mordercach. Była to bolesna reakcja na dominującą w poprzednim dziesięcioleciu kulturę yuppies. Największe kontrowersje wywołał obraz Urodzeni mordercy Olivera Stone'a z...
 • ... wawelskiego wzgórza, w Muzeum Archidiecezjalnym przy ul. Kanoniczej. Ilustrują kolejno: kulturę artystyczną dworu królewskiego, pamiątki zgromadzone w katedrze jako świątyni biskupiej...
 • ... ucisku: byli niewolnicy i ich potomkowie stworzyli nie tylko własną kulturę i język krio, lecz także okazywali pogardę miejscowej ludności przez...
 • ... i wydawać je nie na instytucje kulturalne, tylko bezpośrednio na kulturę. Z trudem się powstrzymuję, kiedy słyszę, że telewizja publiczna się...
 • ... mogła trwać trzeba zachować: ziemię z jej bogactwami, wiarę przodków, kulturę, samodzielność w stanowieniu o sobie, armię strzegącą interesu Polski i...
 • ... pedały tak
  w ogóle araby to pedały
  serio
  mają inną
  kulturę
  całują się
  w rękę
  w usta
  no i
  ??
  a ty...
 • ... wpływy istniały, mimo że hamowały je różnice religii i języka. Kulturę ludowa wpływy wzbogacały, stanowiła wszakże, jak to już powiedzieliśmy, sobie...
 • ... tym przemówieniu obecny, ale to konkretny człowiek jest zanurzony w kulturę i cywilizację, to ramy jego konkretnego życia określają granice państw...
 • ... pracowała najczynniej w "polskiej konspiracji" oraz chłonęła nową dla niej kulturę madziarską. Poznała ją tak świetnie, że po wojnie stała się...
 • ... różną siłą sugestii do społeczeństwa, a ponadto są propagowane przez kulturę masową, w danym czasie i miejscu, w niejednakowej mierze.
  Agnostycyzm...
 • ... każda mówi w innym języku...

  Chciałem złożyć hołd językom i
  kulturom, które złożyły się na cywilizację śródziemnomorską, kolebkę europejskiej kultury. Nasze...
 • ... się jako podstawę w działalności społeczno–kulturalnej takie porozumienie kultury, jakie zostało przedstawione we wspomnianych Kierunkach rozwoju kultury w Sądecczyźnie...
 • ... pojęciowy stowarzysza się bowiem z zasady z rozmaitymi wersjami rozumienia kultury jako ponadczasowego i uniwersalnego systemu, nominalizm zaś równie często opiera...
 • ... turystyce swoisty urok.  2.2.3.Środowisko przyrodnicze jako obraz
  kultury

  Wielość warstw znaczeniowych środowiska przyrodniczego, krajobrazu, jest funkcją kultury, a...
 • ... nachalnych a prymitywnych efektach. Niezwykle cenne byłoby wytropienie przez badaczy kultury motywów takiej degradacji wiejskiego zdobnictwa i dobrego smaku.
  Również charakterystyczna...
 • ... tym czasie z koniecznością bronienia i rozwijania tłumionej, przez zaborców kultury narodowej. Rozwój życia naukowego na ziemiach polskich napotykał trudności wynikające...
 • ... dziesięciolecie. Tę misję sformułowaliśmy następująco: "Gmina Szaflary - ośrodek tradycji i kultury góralskiej, stanowiąca alternatywę dla zatłoczonych Tatr i Zakopanego".
  Kolejnym naszym...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego