Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Przedwieczny
Znaleziono 16 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... obmywajcie, mleko w tobie się poczyna na obmycie ciała syna, przedwieczna nowina w tobie się poczyna. Na węzeł się w tobie...
 • ... słowa:
  Słabe jest Dobro, Mądrość - słaba!
  Nie są bynajmniej też
  przedwieczne
  ani tym bardziej wiecznotrwałe,
  chociaż fundament tworzą świata!
  Najpierw był...
 • ... pacierza.

  Zwęża się czarna
  dal planetarana
  w głębię studzienną -
  Usta
  przedwieczne
  milczą nad nami
  mową kamienną.  LIRYCZNE INTERMEZZO
  Niechaj po mojej...
 • ... spadła...
  Grom, błyskawica!
  Stań się, stało;
  Matką Dziewica,
  Bóg Ciało."

  Przedwieczne Słowo Ojca stało się Ciałem
  i zamieszkało między nami,
  bo...
 • ... mi uprzywilejowaną sytuację sępa uczepionego najwyżej skały. Stąd na wezwanie Przedwiecznego - jeden tylko łopot skrzydeł i już będę po tamtej stronie...
 • ... 13,46). I że również Żydom Jezus obiecywał doprowadzenie do Przedwiecznego Ojca: "Prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie...
 • ... możemy, mamy prawo, nawet powinniśmy wierzyć, że ze stanowiska wszechświatowego, przedwiecznego porządku, jakiejś przewodniczącej jemu wyższej, a nam niedostępnej idei wszystko...
 • ... co mu władza opowiada, ani nie uważa władcy za przedstawiciela przedwiecznej mądrości. Człowiek zamożny odwraca się od dyktatury, tej nowoczesnej formy...
 • ... sam stawszy się także aniołem, wygrywał na swych skrzypcach chwałę Przedwiecznemu...
  Z marzenia tego zbudził go nagle okrutny boćkowski kańczug, spadający...
 • ... w strofie ostatniej toczy się dialektyczna gra przeciwnych elementów (oto przedwiecznemu niepokojowi, lecz - zauważmy - już nie poprzedniej trwodze, jest przeciwstawiona miłość...
 • ... pożary, władzę zbrodniarzy; trzecia - poprzez zantropomorfizowanego ptaka - świat pojedynczego człowieka: przedwieczny niepokój, który targa Gamajunem, miłość gorejącą w jego oczach, pieśń...
 • ... sprowadzić do pytania znacznie trudniejszego: jak to możliwe, że Ojciec Przedwieczny widział Syna Jednorodzonego na krzyżu i ...
  KT: No właśnie, odtąd...
 • ... starowiera, kłębiący się nad ciżbą:
  Gdy wybije godzina, wezwie nas
  Przedwieczny
  Przed tron Bożego Syna, na Sąd Ostateczny...

  20
  I znowu...
 • ... Więc może z tym wytrawnym znawstwem, z jakim dotykał kart przedwiecznych woluminów chudymi, wydłużonymi palcami kościstej barwy, przejrzystej epidermy?... Więc może...
 • ... pojmować zapach, wydobywał z najtajniejszych zakątków pamięci pragnienia i instynkty przedwiecznych przodków. Coraz pełniej przejmował we władanie obce ciało: kończyny przeznaczone...
 • ... współbytowaniu, we wspólnocie ludu Bożego oraz we wspólnocie z tym przedwiecznym "Ty"" (s.46).
  Przerzucam dalej strony omawianej książki, szukając dalszego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego