Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Roboty-ziemne
Znaleziono 61 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w 9 następujących normach:
  PN-ISO 3411:1999 Maszyny do
  robót ziemnych Wymiary ciała operatora oraz wymiary minimalnej przestrzeni wokół operatora,
  PN...
 • ... być umacniane za pomocą deskowań.
  Wykonywanie wykopów jest podstawowym rodzajem
  robót ziemnych, do których są używane koparki małej i średniej wielkości. Do...
 • ... minimalnej przestrzeni wokół operatora,
  PN-ISO 5006-1 Maszyny do
  robót ziemnych Widoczność ze stanowiska operatora. Arkusz 1: Metoda badań,
  PN-ISO...
 • ... układów pojazdu.
  Kryteria rozszerzają zakres tego wymagania na maszyny do
  robót ziemnych.
  14.3.3. Wymagania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń
  Jak wspomniano...
 • ... Znacznie rzadziej są one używane do kształtowania nasypów.
  W technologii
  robót ziemnych rozróżnia się wykopy szerokoprzestrzenne, wąskoprzestrzenne i jamiste. Zwyczajowo, wykopami szerokoprzestrzennymi...
 • ... że zagadnienia związane z projektowaniem ukształtowania terenu i obliczania wielkości robót ziemnych obejmują oprócz budownictwa mieszkaniowego również i inne rodzaje prac, jak...
 • ... trójwymiarowy układ odniesienia, który służy do ustalania wymiarów maszyn do robót ziemnych (rys. 1.13).
  W układzie tym płaszczyzna zero Y jest...
 • ... Jak wspomniano w rozdziale 11, koparka jest jedyną maszyną do robót ziemnych, która w celu zrealizowania pełnego cyklu roboczego nie musi zmieniać...
 • ... odpowiednich kryteriach oceny, które stanowią podstawę procesu certyfikacji maszyn do robót ziemnych, w tym koparek [43]. Podstawą wspomnianych kryteriów są Polskie Normy...
 • ... w zęby. Osprzęt podsiębierny może być używany także do innych robót ziemnych, na przykład do prac melioracyjnych lub przy utrzymaniu dróg. W...
 • ... ujęta w trzech normach: PN-ISO 2860:1997 Maszyny do robót ziemnych-Minimalne wymiary dostępu, PN-ISO 2867:1997 Maszyny do robót...
 • ... i promienie łuków krawężników oraz repery ich wysokości. Po wykonaniu robót ziemnych wytycza się szczegółowo oś jezdni i odcinki osi jezdni ulic...
 • ... 15.1) podaje wymiary minimalnych otworów dostępu w maszynach do robót ziemnych dla dłoni, głowy, tułowia, ręki i dwóch rąk. Są to...
 • ... także szczegółowego, np. przez komputerowe projektowanie niwelet, projektowanie i obliczanie robót ziemnych itp.

  3.4. Informacje opisowe pozyskiwane w technologii mapy numerycznej...
 • ... Wiadomości wstępne
  Koparki jednonaczyniowe są maszynami roboczymi przeznaczonymi głównie do
  robót ziemnych, to jest do urabiania gruntu i przemieszczania odspojonego urobku na...
 • ... 2: Badanie filtrów powietrza, PN-ISO 10263-3 Maszyny do robót ziemnych Przestrzeń dla operatora.
  Arkusz 3: Metoda badania układów utrzymania nadciśnienia...
 • ... ziemnych-Minimalne wymiary dostępu, PN-ISO 2867:1997 Maszyny do robót ziemnych Systemy dojść, PN-ISO 3457:1997 Maszyny do robót ziemnych...
 • ... postępowanie upraszcza się do etapu pierwszego. Występuje on w przypadku robót ziemnych, tyczenia przewodów podziemnych, zera budowlanego (rys. 4.9). Korzystając ze...
 • ... robót ziemnych Systemy dojść, PN-ISO 3457:1997 Maszyny do robót ziemnych Osłony Określenia i wymagania.
  Norma PN-ISO 2860:1997 (tablica...
 • ... najbardziej optymalnych rozwiązań, a tym samym uzyskania tak zwanego minimum robót ziemnych, stają się problemami dużej wagi. Dotychczas stosowane metody projektowania nowego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego