Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
Roboty-ziemne
Znaleziono 61 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... niewielkiej różnicy wysokości. Jest to metoda szczególnie przydatna przy projektowaniu robót ziemnych, ze względu na łatwość obliczania mas ziemnych. Istotną wadą tej...
 • ... w przestrzeni dla operatora,
  PN-ISO 10263-5 Maszyny do
  robót ziemnych Przestrzeń dla operatora. Arkusz 4: Metoda badania układów grzejno-wentylacyjnych...
 • ... oczywistych powodów, organizacje zajmujące się normalizacją w dziedzinie maszyn do robót ziemnych, starały się ujednolicić zasady określenia pojemności łyżki. Najbardziej znane i...
 • ... Elementy sterownicze dla operatora,
  PN-ISO 11112:1997 Maszyny do
  robót ziemnych Siedzisko operatora Wymagania.
  15.3.2. Minimalne wymiary kabiny
  Norma...
 • ... słońca na przestrzeń dla operatora,
  PN-ISO 10968 Maszyny do
  robót ziemnych Elementy sterownicze dla operatora,
  PN-ISO 11112:1997 Maszyny do...
 • ... są zawarte w normie PN-ISO 5006:1998: Maszyny do robót ziemnych Widoczność ze stanowiska operatora. Arkusz 1 tej normy podaje metodę...
 • ... mas ziemi środkami transportowymi, powoduje to jednak znaczny wzrost kosztów robót ziemnych. Warto również zaznaczyć, że zagadnienia związane z projektowaniem ukształtowania terenu...
 • ... karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych.
  Art. 100. Kto...
 • ... zniszczenia terenów zieleni lub drzew i krzewów powodowanego niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków...
 • ... układ jezdny w trakcie pracy
  Koparka jest jedyną maszyną do
  robót ziemnych, która nie musi zmieniać położenia przy realizacji pełnego cyklu roboczego...
 • ... odniesieniu do elementów sterowniczych,
  PN-ISO 10263-1 Maszyny do
  robót ziemnych Przestrzeń dla operatora. Arkusz 1: Parametry podstawowe i metody badań...
 • ... grup świateł, które mogą być zainstalowane na dowolnej maszynie do robót ziemnych. (tabl. 15.12).
  Z powyższej tablicy wynika, że w większości...
 • ... i uznania ich, obok spycharek, za podstawową grupę maszyn do robót ziemnych, są własności użytkowe tych maszyn. Spośród najważniejszych można wymienić łatwość...
 • ... tylko ustanowienia służebności osobistej.
  Art. 147. Właścicielowi nie wolno dokonywać
  robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia...
 • ... zakresie szczegółowe wytyczne zawiera norma PN-ISO12509:1997: Maszyny do robót Ziemnych Światła, sygnalizacja i oznaczenie świateł oraz światła odblaskowe. Norma ta...
 • ... Urządzenia sygnalizacyjne dla operatora,
  PN-ISO 6682+A1 Maszyny do
  robót ziemnych Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych,
  PN...
 • ... robocze. Cechą charakterystyczną koparek, wyróżniającą je spośród innych maszyn do robót ziemnych, jest praca cykliczna bez konieczności zmiany położenia względem urobiska. Koparki...
 • ... ISO 3411:1999 określa wymiary ciała mężczyzny operatora maszyny do robót ziemnych i wymiary minimalnej przestrzeni wokół operatora. Norma wyróżnia operatorów 3...
 • ... wyznacza się, poza osią jezdni, tylko elementy niezbędne do wykonania robót ziemnych (obrysy wykopów i nasypów) oraz w fazie drugiej, po przesunięciu...
 • ... zwana łyżka podstawowa, której używa się do wykonywania większości typowych robót ziemnych oraz do wspomnianych porównań i zestawień.
  Istnieje kilka sposobów na...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego