Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
artefakt
Znaleziono 43 wyniki.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... także estetyzm bardziej tradycyjny, z parnasizmu rodem, koncentrujący się na artefakcie? Jest to wszakże paradoks jedynie pozorny. Nie ma w tym...
 • ... ze skafandra.
  - Nie wiem - powiedział. - Może to i nie był
  artefakt. Na stropie ich nie było, prawda?
  - Tych plamek? Nie. Tylko...
 • ... równał się on fascynacji pięknym przedmiotem, w jakimś bowiem sensie artefakt traktowano jako epifenomen, ważne było to, że u genezy dzieła...
 • ... jakiś Nieznajomy, Tajemniczy, dużą literą pisany, jakaś misja i święty artefakt. Lecz nikomu nie opowiedziałem o pochodzeniu szabli.
  Wieczorem natknąłem się...
 • ... pistoletów automatycznych. Okazuje się, że nie chodzi tylko o magiczny artefakt, ale i o władzę nad światem... W drugiej części "Tomb...
 • ... człowieka w tej przestrzeni.
  Acheiropoieta - oto, czym jest Katedra. Naturalny
  artefakt sakralny. Kiedyś tak nacieki wapienne formowały się na ścianach kamiennych...
 • ... i poskaczesz po olbrzymim Sfinksie! Tym razem poszukiwany jest tajemniczy artefakt. Od jego znalezienia (lub nie) zależy oczywiście przyszłość świata i...
 • ... komunikować się na odległość, muszę skonstruować za pomocą magii magiczny artefakt: megaskop.
  - Urządzenie w rodzaju waszej osławionej kryształowej kuli?
  - Znacznie bardziej...
 • ... sposobem de facto przekształcił on część swojego ciała w magiczny artefakt. Sarkający na półśrodki i rzadko zatrzymujący się w pół drogi...
 • ... przeciwnym razie nie można mówić o dziełach sztuki jako o artefaktach). Artysta w sposób założony lub nie założony, racjonalnie lub nieracjonalnie...
 • ... się tym, że zamiast o faktach badacz będzie komunikował o artefaktach. Ów interakcyjny charakter naukowego badania psychologicznego jest odpowiedzialny za to...
 • ... tego, że każdy system rzeczywisty (nie
  będący w takim rozumieniu
  artefaktem) ma nieskończenie wiele różnych
  właściwości i musiałby być scharakteryzowany przez...
 • ... Dzieło przedstawia się jako plastyczne tworzywo - bytowo autonomiczne, które jest artefaktem. Zawarta jest w nim taka struktura rudymentarna, która pozwala odbiorcy...
 • ... dzieła sztuki.
  Dodatkowo należy tutaj dodać, że dzieło sztuki jest:
  artefaktem i
  przekazem (zawiera przekaz). Spróbujmy zastanowić się nad następującymi
  pytaniami...
 • ... czym nie rozpoznajemy ani siebie, ani świata. Dzieło jest bowiem artefaktem, zwróconym ku językowi i odsyłającym do samego siebie. Powieści Federmana...
 • ... całości. Tej całości, w której podmiot literacki tworzył jedność z artefaktem. Owo ogarnianie całości nie równało się z reguły omawianiu wszystkiego...
 • ... być bardzo odległe od prawdy.
  W jaki sposób można zapobiegać
  artefaktom wynikającym z niepożądanego pojawienia się jonów metali w roztworach, które...
 • ... 1969) metoda powtarzania badań jest jedną z głównych metod kontrolowania artefaktów. Powtarzanie badań umożliwia też dokonywanie korekt, które mogą mieć istotny...
 • ... siebie artystów, których twórczość najbardziej odpowiada założeniom projektu.
  Autorem czwartych
  Artefaktów jest Stanisława Zacharko, która odpowiedzi na pytanie "co to jest...
 • ... tu konsekwencje etyczne). Sprowadzają się one do kreowania przez badacza artefaktów. Niestety zbyt wielu jeszcze badaczy-psychologów lekceważy te zagrożenia i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego