Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
dziedzina
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... geoekologii najlepiej można dostrzec porównując jej założenia z założeniami innych dziedzin wiedzy zajmujących się relacjami "człowiek-środowisko". Geoekologia, jak zresztą wskazuje...
 • ... całą rzeczywistość, w tym także siebie) następująco: każda rzecz, każda dziedzina idzie swoim torem, osobno, nie wchodząc pozostałym w paradę. Oczywiście...
 • ... jako dozgonnego i wyłącznego związku dwojga ludzi, którzy we wszystkich dziedzinach życia zaspokoją w pełni swoje potrzeby.
  Zderzenie tych dwóch tendencji...
 • ... więc raczej problem dnia codziennego. Ale chcę pozostać przy obu dziedzinach.

  Która była pierwsza?

  Kompozycja. Zaczęłam już w podstawówce. Kiedy byłam...
 • ... znalazł się na 48. miejscu. Podobnie jest w wielu innych dziedzinach. Niemieckie szkoły wyższe są przepełnione, mają archaiczną strukturę, są niedofinansowane...
 • ... Polichlorek Winylu dzięki swym właściwościom, znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach naszego życia. Stosuje się go do produkcji opakowań ponieważ jest...
 • ... ubiera się na czarno. Warhol był postacią niezwykłą w różnych dziedzinach sztuki. Inspirował malarzy, aktorów, muzyków. Odkrywał drogi, które są drogami...
 • ... mam i sporo takich gremiów, które wykorzystują techniki w różnych dziedzinach, przede wszystkim w ekonomii, w finansach, w rachunkowości, mówiąc to...
 • ... a mianowicie zastosowanie naukowych zasad organizacji i planowania we wszystkich dziedzinach życia. Oznacza to podniesienie naukowych metod myślenia do rzędu rzeczy...
 • ... kobiet odnosi sukcesy w karierze naukowej w matematyce i innych dziedzinach ścisłych". Nancy Hopkins, profesor biologii z MIT, wyszła w tym...
 • ... się w szachach znacznie wcześniej niż na przykład w takich dziedzinach sportu jak pływanie czy gimnastyka. Jeszcze przed wojną nasi rodacy...
 • ... wylać dziecka z kąpielą. W USA próby rozwijania konkurencji w dziedzinach tradycyjnie uznanych za naturalne monopole, takie jak telefony czy elektrownie...
 • ... czynienia z oddziaływaniem o charakterze sugestywnym, czyli praktycznie we wszystkich dziedzinach życia, dotyczy więc człowieka w każdym wieku i dowolnej sytuacji...
 • ... od narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady...
 • ... jest wymóg niezależności cech (parametrów) danego problemu. W bardzo wielu dziedzinach zastosowań cechy problemu nie są niezależne i przy tym założeniu...
 • ... solidni bankierzy. Samuel de Groot kontynuował obecnie, choć w innych dziedzinach, zacne tradycje zasłużonych przodków.
  Nie bez zdziwienia więc czytałem telegram...
 • ... Skoncentruje środki w sferze edukacji, nauki oraz ochrony zdrowia jako dziedzinach decydujących o przyszłości kraju, pomyślności młodego i zabezpieczeniu najstarszego pokolenia...
 • ... metody, którą by można stosować w innych - ważniejszych jego zdaniem - dziedzinach. "Owe długie łańcuchy uzasadnień, zupełnie proste i łatwe, którymi zazwyczaj...
 • ... przyczyny: po pierwsze, nagromadzenie ustaw i brak doświadczeń w takich dziedzinach, jak rolnictwo i ochrona środowiska; po drugie, grupy interesu, które...
 • ... możliwa na skutek wzrostu turyzmu, opóźni wzrost płac w innych dziedzinach, opóźni nawet rozwój gospodarczy Hiszpanii, ale per saldo się sowicie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego