Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
gesta
Znaleziono 9 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Koszyczek?
  Historyje te obejmują 40 opowieści - przykładów zaczerpniętych z tzw.
  Gesta Romanorum. Gesta Romanorum to popularna w Europie, sporządzona prawdopodobnie w...
 • ... przemilczają.
  Przykładów takich można by znaleźć więcej. Dzięki swobodzie wykładni
  Gesta połączyły obok siebie parabole indyjskie, historie wyjęte z ksiąg świętych...
 • ... te obejmują 40 opowieści - przykładów zaczerpniętych z tzw. Gesta Romanorum. Gesta Romanorum to popularna w Europie, sporządzona prawdopodobnie w XIV w...
 • ... procesu uwalniania fabuły z moralistycznych zobowiązań, choć takie są dzieje Gesta Romanorum. Równolegle odbywa się inny proces, który można by określić...
 • ... czytania, którą można by określić mianem czytania indukcyjnego i empirycznego. Gesta Romanorum stanowią już wprawdzie produkt względnego usamodzielnienia się fabuły i...
 • ... rodzaje i sens. I tak np. niektóre opowiadania znane z Gesta Romanorum odnajdujemy w Poncjanie, zwanym inaczej Historyją o siedmi mędrcach...
 • ... skrępowanie arbitralnie narzuconym sensem jest tu znacznie rzadsze niż w Gesta Romanorum.
  Problem rozwoju prozy fabularnej w XVI w. nie sprowadza...
 • ... czy raczej autonomiczności beletrystycznej wykazują znacznie większą dojrzałość niż np. Gesta czy Żywoty filozofów, ale jest to dojrzałość już odziedziczona: kultura...
 • ... zwyczajów średniowiecznego kaznodziejstwa, zwłaszcza do alegorycznie wykładanych opowiadań zaczerpniętych z Gesta Romanorum czy innych źródeł fabularnych. Wszakże, jak każdy postyllograf, poszukuje...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego