Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
gleba
Znaleziono 300 wyników.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ekonomii uznali, że modernizacja zależy od wielkości rynku wewnętrznego, jakości gleb i zasobów surowcowych oraz od położenia geograficznego. Przedstawiciele nauk społecznych...
 • ... wiatry i in.; walory pedosfery, np. uwilgocenie i skład mechaniczny gleb, grubość pokrywy glebowej, podatność na erozję wietrzną i wodną itp...
 • ... trybu egzekwowania przyjętych regulacji,
  - wydanie szczegółowych przepisów wykonawczych dotyczących ochrony
  gleb i zapewnienie ich realizacji.
  Niezbędne jest stworzenie systemu śledzenia stanu...
 • ... naturalnej, średnio 810 osób/ha/dobę, ze względu na wrażliwość gleb oraz stokowe położenie większości buczyn. Preferowane kierunki użytkowania. Rekreacyjne wykorzystanie...
 • ... warunki glebowe (stanowiska) i gorsze nawożenie. Odmiany intensywne zbóż wymagają gleb urodzajnych, które nabyły odpowiednią kulturę. Odmiany ekstensywne w warunkach prymitywnych...
 • ... do różnych warunków glebowych i klimatycznych. Pszenica i jęczmień wymagają gleb żyznych, natomiast żyto i owies udają się również na glebach...
 • ... mapy topograficzne i tematyczne, pomiary terenowe dostarczające wskaźników zanieczyszczeń powietrza, gleb i wody oraz fotogrametrii i teledetekcji dostarczających informacji za pośrednictwem...
 • ... tych braków nie może własną zwiększoną produkcją zastąpić, bo jej gleba nie daje paszy, gospodarka hodowlana nie może się więc rozwinąć...
 • ... sposobem jest zastosowanie preparatu Roundup (wg zaleceń podanych na opakowaniu).
  Gleba bardzo uboga w składniki mineralne powinna być, w miarę możliwości...
 • ... odlotowych z kompostowni (Genewa 1964).Zastosowanym materiałem filtracyjnym była spulchniona gleba. W kolejnych instalacjach została ona zastąpiona kompostem lub torfem. W...
 • ... razie wysiewana jest trawa - po to, aby było wiadomo, czy gleba jest skażona i wymaga nawiezienia warstwy czystego humusu, czy nie...
 • ... możliwości, wzbogacona 5 cm warstwą kompostu lub substratu torfowego.
  Gdy
  gleba zawiera dużo gliny, o czym możemy przekonać się, obserwując utrzymanie...
 • ... zbyt wygórowane, lecz nieprzestrzeganie ich kończy się niepowodzeniem w uprawie. Gleba powinna być żyzna, głęboko uprawiona i stale wilgotna. Stanowisko koniecznie...
 • ... wyrażane np. w .

  2. Procesy parowania i ewapotranspiracji w systemie
  gleba-roślina-atmosfera

  2.1. Ewapotranspiracja na tle elementów meteorologicznych, glebowo...
 • ... ubogie i z czasem ich żyzność spada niemal do zera. Gleba tropików jest bardzo mało zasobna - w warunkach ulewnych deszczów ulega...
 • ... wykorzystujemy je w swoim organizmie. Z uwagi na to, ze gleba nie posiada wystarczającej ilości minerałów , to rośliny i zbiory nie...
 • ... o staranne podlanie podłoża na dzień przed siewem tak, aby gleba na głębokości 2 - 3 cm była wilgotna na tyle, aby...
 • ... szkielet. Miejsca w poświęconej ziemi wynajmuje się na kilka lat, gleba jest tu przecież rozmokła, rozkład powinien następować szybko. Cóż, kiedy...
 • ... kością kamień, co z ludzkiej kości powstaje. Twoim ciałem żyzna gleba, co z ciał drzew pochodzi. Tyś Matką i ludzi, i...
 • ... miękko owłosiona. Wymagania ma typowe dla większości pierwiosnków: stanowisko półcieniste, gleba przeciętnie żyzna lecz wilgotna. Rozmnaża się przez wiosenny wysiew nasion...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego