Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
luksemburczyk
Znaleziono 18 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... W jego skład wchodzi 60 tys. żołnierzy - Francuzi, Niemcy, Belgowie, Luksemburczycy i Hiszpanie.
  Przed 55-letnim francuskim generałem broni Jean-Louisem...
 • ... tym celu pójść na kompromis. Najbardziej skłonni do ustępstw są Luksemburczycy, Belgowie, Włosi, Irlandczycy i Węgrzy (ponad 70 proc.), a najmniej...
 • ... Finlandii (8,9 proc.). Najmniej problemów ze znalezieniem zatrudnienia mają Luksemburczycy (stopa bezrobocia 3,9 proc.), Austriacy (4,5 proc.) i...
 • ... u schyłku XIV w. Janko z Czarnkowa, kronikarz i podkanclerzy. Luksemburczyk podjął także próby zhołdowania Mazowsza.

  Równocześnie toczyły się działania wojenne...
 • ... zastawny z 1412 roku, na mocy którego król węgierski Zygmunt Luksemburczyk pożyczając od króla Władysława Jagiełły trzydzieści siedem tysięcy kóp czyli...
 • ... pozwoliły na -podporządkowanie Polsce Mazowsza. W 1348 r. Karol IV Luksemburczyk zrezygnował z roszczeń do tej dzielnicy, co znacznie ułatwiło Kazimierzowi...
 • ... zbrojnym towarzyszyły stałe zabiegi dyplomatyczne. W latach 1327-1331 Jan Luksemburczyk narzucił swe zwierzchnictwo władcom śląskim. Ci "raczej podstępnie zjednani podarunkami...
 • ... decyzje posiadały moc wiążącą. W obradach brali udział: cesarz Zygmunt Luksemburczyk oraz prawie wszyscy wyżsi dostojnicy duchowni i świeccy XV-wiecznej...
 • ... wykorzystać cesarz niemiecki, a zarazem król czeski i węgierski, Zygmunt Luksemburczyk, zaniepokojony rosnącym znaczeniem międzynarodowym Polski i Litwy.

  W tym samym...
 • ... Słowaków, startowało w zawodach kilku Czechów, jeden Amerykanin, Włoch i Luksemburczyk. Wszyscy razem wynieśli na plecach prawie 2,5 tony koksu...
 • ... wpływem zatargów z Krzyżakami i wrogich knowań cesarza niemieckiego Zygmunta Luksemburczyka Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie dążyły do zacieśnienia wzajemnych...
 • ... podjął -próbę odzyskania Śląska. Większość książąt śląskich, mimo rezygnacji Jana Luksemburczyka z pretensji do korony polskiej, nadal uznawała zwierzchnictwo czeskie. Jedynie...
 • ... Polski i Litwy.

  W tym samym czasie została podważona pozycja
  Luksemburczyka w Czechach.
  Pod wpływem nauk Jana Husa, duchownego i rektora...
 • ... przeżywały natomiast państwa Europy Środkowej. Czechy pod rządami Karola IV Luksemburczyka rozwinęły się gospodarczo, a Praga - dzięki założeniu tam uniwersytetu - stała...
 • ... niekorzyść działa to, że poprzednik Prodiego, Jacques Santer, też był Luksemburczykiem.
  Spektakularny sukces wyborczy odniósł w ubiegłym roku premier Belgii Guy...
 • ... wobec pracowników spoza Unii.
  Tylko 10 proc. Niemców, 11 proc.
  Luksemburczyków, po 12 proc. Belgów, Holendrów i Austriaków akceptuje bez restrykcji...
 • ... grzechu", POLITYKA 1). Według Włochów, a także Portugalczyków, Niemców i Luksemburczyków pozyskiwanie komórek macierzystych z zarodków ludzkich nie powinno być opłacane...
 • ... taki sposób, aby nie urazić cesarza Wilhelma. Ale trzy tysiące Luksemburczyków ucieka z kraju i zaciąga się do armii francuskiej, by...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego