Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
nachylenie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... wymogami FIS, z równoczesnym powiększeniem rozbiegu, zeskoku i zmniejszeniem kąta nachylenia wybiegu. Należało zaprojektować stalowe trybuny i wieżę, pawilon dla obsługi...
 • ... że, rozpatrując prędkości w relacji do ich grubości i kąta nachylenia powierzchni (czyli naprężeń ścinających), układają się one w charakterystyczne grupy...
 • ... 19.14 pokazuje wpływ zmiany nachylenia krzywej BB na zmianę nachylenia krzywej BP. Krzywa BK w ćwiartce drugiej na rys. 19...
 • ... z układu nowego do starego. Kąt -.i (rotacja) opisuje zmianę nachylenia przód-tył korpusu zarejestrowaną w jednej fazie (iteracji) ruchu, kąt...
 • ... zróżnicowanym, każda noga może wywierać dużo większą niż normalnie siłę, nachylenie terenu zmienia też proporcje między składowymi wywieranych sił. Dlatego, prowadząc...
 • ... swoje pierwotne ułożenie, bo powierzchnia morskiego dna wykazuje przecież pewne nachylenie. W schemacie tym znamienny jest związek między horyzontalnym rozmieszczeniem facji...
 • ... Navstar i dodatkowo trzech zapasowych, poruszających się po sześciu orbitach. Nachylenie płaszczyzny orbity - inklinacja - wynosi 55 stopni. Satelity zawieszone są na...
 • ... dużą erozję zwłaszcza na krawędziach zlodowaconych płaskowyżów lub gór (większe nachylenie powierzchni). Od strony oceanicznej lądolodów obieg masy (akumulacja-ablacja) jest...
 • ... jej nie powinno przekraczać kilku setnych procenta na 1 wolt. Nachylenie to wywołują niżej wymienione czynniki.
  1) Pewien niewielki wzrost wydajności...
 • ... i podłoże nie ugina się, korpus będzie zachowywał swoje wyjściowe nachylenie (lub brak przechylenia). Każda modyfikacja pozycji nogi w fazie podparcia...
 • ... przy czym współczynniki k0 i ks determinują początkowe i dalsze nachylenie krzywej, a Fi jest punktem przecięcia stycznej do dalszej części...
 • ... funkcję konsumpcji taką samą, jak na rys. 9.5. Jej nachylenie określone jest przez wysokość krańcowej skłonności do konsumpcji. Ponieważ każda...
 • ... gospodarki otwartej:  Położenie krzywej IS zależy od następujących wielkości: . Natomiast
  nachylenie krzywej IS, które możemy wyznaczyć przez zróżniczkowanie równania (19.25...
 • ... to niejednolity gradient bilansu masy w całym przedziale wysokości (jednolite nachylenie linii b1, jak na rysunku 4.9, nie zawsze występuje...
 • ... wzrostem. Wyznacza się go z charakterystyki statycznej biorąc za podstawę nachylenie stycznej dla określonej wartości t (rys.2.86). r Praktyczny...
 • ... przystosowanie się do zupełnej ciemności i złapanie punktu odniesienia. Ponieważ nachylenie dolnej część jaskini było zupełnie różne od tego u jej...
 • ... szeroki żleb. Z obu stron ujmowały go niżej czarne zarośla. Nachylenie w dole rosło... może była tam przewieszka?
  Zadecydował zegarek: było...
 • ... podstawie interpretacji zdjęć lotniczych (Jania, 1987). Ze względu na spore nachylenie ich powierzchni szerokość strefy lodu nałożonego i innych stref jest...
 • ... jednak nader pochyły w porównaniu z dnem głębi oceanicznych, gdzie nachylenie jest z reguły mniejsze od 0,1%. Prądami zawiesinowymi nazywamy...
 • ... i wytrawnych narciarzy przyciąga słynna trasa Face de Bellevarde, której nachylenie wynosi 63 proc. Każdy, kto tu zjeżdża, odnosi wrażenie jazdy...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego