Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
nuklid
Znaleziono 70 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... l w równaniu Weizsäckera, to czas życia jądra (okres półtrwania nuklidu) ze względu na rozpad lub wychwyt elektronu staje się tak...
 • ... promieniotwórczego szeregu torowego ((...)), przedstawiony na rys. 3.5.
  Przy rozpadzie
  nuklidu ((...)) emitowane są cząstki ((...)), tworzące składową widma o najwyższej energii; powstałe...
 • ... się następnie przez emisję elektronową (92%) do stanu podstawowego trwałego nuklidu ((...)) oraz przez emisję pozytonową (3%) i wychwyt do stanu podstawowego...
 • ... granicach od 4 do 8,8 MeV. Cząstki z danego nuklidu bardzo rzadko mają wszystkie taką samą energię, zwykle tworzą kilka...
 • ... oczywiście rodzaju tych jąder. Weźmy np. pod uwagę jednogramową próbkę nuklidu 238, pozbawioną produktów rozpadu. Emituje ona zawsze (tak długo, jak...
 • ... w jednostkach Ci lub Bq. Obliczenie pozostałej lub wcześniejszej ilości nuklidu (czyli aktywności) sprowadza się do podstawienia liczby Ci lub Bq...
 • ... z punktu widzenia skonstruowania bomby o wielkiej mocy. Reakcja tego nuklidu z deuterem: 6Li+2H-2x4 He powoduje przekształcenie w dwie...
 • ... kiedyś również w formie "curie''. Jest to taka ilość dowolnego nuklidu promieniotwórczego, w której rozpada się ((...)) jąder na sekundę. Jednostkami pochodnymi...
 • ... reakcji rozszczepienia.
  Samorzutne rozszczepienie rzadko bywa głównym sposobem rozpadu danego
  nuklidu, zwykle występuje równolegle do rozpadu , jako odgałęzienie mniej ważne. Wśród...
 • ... jak widać, także przez stany izomeryczne. Można również zdefiniować pojęcie nuklidu jako rodzaj atomu określony przez budowę jego jądra, w szczególności...
 • ... jest często bardziej skomplikowany, jak w przypadku omawianego już wcześniej nuklidu 80ç Izomer o okresie półtrwania 4,42 godziny rozpada się...
 • ... spinie zero do stanu końcowego, w którym występowałby zerowy spin nuklidu i jednostkowy spin kwantu, jest wzbronione na mocy zasady zachowania...
 • ... Emituje ona zawsze (tak długo, jak długo pozostaje 1 gram nuklidu) 12 435 cząstek na sekundę, czyli rozpada się w niej...
 • ... i energie lżejszych produktów samorzutnego rozszczepienia ((...))
  Czasy połowicznego zaniku danego
  nuklidu są różne dla SF i przemiany . Na przykład dla ((...)) wynosi...
 • ... 3a); położenie linii w skali energii jest charakterystyczne dla danego nuklidu. Poszczególne linie odpowiadają przejściom między określonymi, dyskretnymi poziomami energii (rys...
 • ... znaczące, wszystkie te przejścia są elektryczne.
  Innymi dobrymi przykładami są
  nuklidy ((...)) będące znanymi źródłami promieniowania w technice radiacyjnej. Wzbudzony poziom ((...)) ma...
 • ... dla których okresy półrozpadu są mierzalne, nazywamy przejściami izomerycznymi, a nuklidy, w których takie przejścia występują, nazywamy izomerami jądrowymi. Pierwszym odkrytym...
 • ... rozpadu jądra lub cząstki. Nie ma to praktycznego znaczenia, gdyż nuklidy promieniotwórcze rzadko poruszają się z prędkościami zbliżonymi do c. Można...
 • ... lat. Otóż okazało się, że między uranem a kalifornem istnieją nuklidy rozpadające się w wyniku samorzutnego rozszczepienia (SF) z ((...)) miliony razy...
 • ... wzbudzonych.
  Wraz z odkryciem sztucznej promieniotwórczości wykryto wiele par izomerycznych.
  Nuklidy wchodzące w skład pary izomerów mogą się rozpadać w różny...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego