Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
pierwotny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... hejnałem istnieją zaś różnice jeszcze poważniejsze.
  Słowo alba w swoim
  pierwotnym, prowansalskim użyciu i sensie stanowiło nazwę silnie skodyfikowanego - w płaszczyźnie...
 • ... zostały w dużej mierze przez KPJ uwzględnione. Tak np. wbrew pierwotnym zamierzeniom deklaracja AVNOJ nie określa tej instytucji jako organu władzy...
 • ... Kraszewskiego "zamiłowanie do koni było zajęciem urzędowym tych panów". Ich pierwotnym celem - jak sądził Kalinka - było hodowlane, a zarazem handlowe odtworzenie...
 • ... ostatecznym wyrazem będą moje zwłoki. Tego także nie rozumiem. Na pierwotnym przeżyciu irracjonalności śmierci wyrasta trwoga. Wyrasta także protest przeciwko śmierci...
 • ... wibracje, które od zarania dziejów koiły nerwy i niosły energię pierwotnym plemionom.

  - Ugniataj, modeluj Jeśli nie masz gliny, kup sobie modelinę...
 • ... wiedeńskiej mistrz Matejko namalował obraz Sobieski pod Wiedniem, przeznaczony w pierwotnym zamiarze dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Zorganizowano nawet społeczną zbiórkę...
 • ... ewolucyjnie w epoce atmosfery pozbawionej tlenu.
  Wątpliwe jednak, by w
  pierwotnym środowisku występowała abiotycznie syntezowana glukoza. Źródłem energii do wiązania CO2...
 • ... A więc jakoś chyba spokrewniona z samym rdzeniem bytu, z pierwotnym chaosem, boć ta siła ślepa jest w gruncie i raczej...
 • ... gwarantując realizację zadań w sposób efektywny, terminowy i oszczędny. W pierwotnym brzmieniu ustawa o finansach publicznych dopuszczała możliwość dotowania wyłącznie imiennie...
 • ... doświadczeniowych odmian Ja jest Ja aksjologiczne. Ja aksjologiczne jest Ja pierwotnym. Znaczy to, że Ja pierwotne nie jest realnym, czasoprzestrzennym bytem...
 • ... grawitacji). Kąt pomiędzy wektorem R1, wskazującym środek ciężkości w tym pierwotnym położeniu, a normalną do płaszczyzny podparcia przechodzącą przez krawędź podparcia...
 • ... i zysków nie tworzyły, konsumując wszystko, co wyprodukowały, pozostały na pierwotnym prymitywnym poziomie życia. Poprawniej byłoby nazwać tę wartość wartością zaoszczędzoną...
 • ... do katedry w charakterze magicznego przedmiotu. Prawdziwa curiositas. Lecz o pierwotnym znaczeniu kości nieco dalej. Obecnie trudno określić precyzyjnie datę ich...
 • ... Wydłużanie wieku emerytalnego kobiet nie od 2010 r., jak w pierwotnym planie, ale od 2014 r., nie ma obecnie większego znaczenia...
 • ... emerytur nie zostały zaakceptowane, ale jeśli porównać obecną sytuację z pierwotnymi planami wicepremiera Hausnera, to widać, że oszczędności będą mniejsze. Trzeba...
 • ... stronę Oceanu Atlantyckiego.  6.5. POWSTAWANIE I GŁÓWNE RODZAJE MGIEŁ

  Pierwotnymi produktami kondensacji pary wodnej w atmosferze są bardzo drobne kropelki...
 • ... uważamy, że wprowadzenie trzeciego nukleonu nie modyfikuje oddziaływań między dwoma pierwotnymi nukleonami, że nie ma siły trzyciałowej, która zależałaby jednocześnie od...
 • ... na preferencję dobra rodzinnego.
  Wymienione kręgi uczestnictwa nieformalnego są grupami
  pierwotnymi i jako takie mogą się przyczyniać do dewiacyjnych zachowań pracownika...
 • ... nic innego przez miliony lat. Mam na myśli walkę z pierwotnymi mieszkańcami Regis. Były to zwierzęta posiadające centralny układ nerwowy. Nauczyły...
 • ... matematyki rekurencyjnej w stylu Markowa. Jest ona też, zgodnie z pierwotnymi założeniami Bishopa, porównywalna z matematyką klasyczną.

  F. Mostowskiego stopnie konstruktywności...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego