Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
pisemnie
Znaleziono 69 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... opłatami na rzecz TP S.A.

  (17
  Abonent obowiązany jest
  pisemnie poinformować TP S.A. o zmianach swoich danych zawartych w...
 • ... znajdują z reguły odzwierciedlenie w różnych dokumentach, np. w przekazywanych pisemnie informacjach, zamówieniach, umowach, fakturach, przelewach.
  W rachunku majątku i efektywności...
 • ... rodziców o tym zdarzeniu, ponieważ jedno z nich będzie musiało pisemnie zastrzec Twoją kartę VISA Electron w Banku.
  To już wszystkie...
 • ... 4. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie usługodawcę podając termin i kraj, do którego...
 • ... z innych ważnych powodów.
  § 42
  Oddział PKO prowadzący konto zawiadamia
  pisemnie posiadacza konta o zamiarze zamknięcia konta wskazując powód oraz prosi...
 • ... na nagrodę dla szefa. Kazimierz Kurek i Grzegorz Wolny oświadczyli pisemnie, że zarzuty przedstawione przez kolegów są "pozbawione jakichkolwiek podstaw i...
 • ... Dlatego też wszelkie zmiany w liniach sponsorowania muszą być najpierw pisemnie zaaprobowane przez Amway Polska. Aprobata ta zależy wyłącznie od uznania...
 • ... tłumaczy.
  - Jeśli ktoś nie chce się ujawniać, może poinformować nas
  pisemnie lub zadzwonić bez podawania swoich danych - mówi B. Aloksa. - Obowiązująca...
 • ... czerwca, na adres:
  Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni
  pisemnie, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed Pasterką Maryjną w nocy...
 • ... prokurator.
  Co nagle wczoraj przypomniał sobie świadek? Ujawnił, że Kapusta
  pisemnie nakazał mu wszcząć postępowanie w sprawie notatki Siemiątkowskiego i to...
 • ... zgodzili się na rozmowę z nami, a na pytania odpowiedzieli pisemnie.

  Młodzi i gniewni?

  - Naszym zadaniem jest obrona cywilizacyjnej spuścizny chrześcijańskiej...
 • ... o remont kotłowni, natomiast dwa terminy były wyznaczone w br. pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przekazania obiektu właścicielowi.
  Zwracam uwagę...
 • ... wysłane wcześniej pisma, a na które nie zareagowano. Zwracałem się pisemnie do p. Bogusława Dębskiego - przewodniczącego Delegatury NSZZ "Solidarność" oraz Oddziału...
 • ... dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
  3) niezwłocznie,
  pisemnie powiadomić o szkodzie TUiR PARTNER S.A. nie później jednak...
 • ... zawiadomienia o szkodzie.
  3. TUiR "WARTA" SA obowiązane jest powiadomić
  pisemnie poszkodowanego o wysokości przyznanego odszkodowania albo o odmowie jego wypłaty...
 • ... nasza centrala we Wrocławiu, która prowadzi z nimi telefonicznie i pisemnie negocjacje. Dlaczego legalne firmy windykacyjne unikają bezpośredniego spotkania z dłużnikami...
 • ... stanowczo Barbara. - Nie szkalowałeś go na piśmie, więc nie musisz pisemnie odwoływać. Ustnie.
  - Słusznie - powiedział Lesio z nagłym zapałem. - Obszczekałeś go...
 • ... przez Bank do ustalania wysokości limitu kredytowego.
  3. CKC zawiadamia
  pisemnie posiadacza karty o zmianie wysokości limitu kredytowego podając wysokość nowego...
 • ... Andrzej Pęczak zrzekł się immunitetu poselski - wczoraj poinformował o tym pisemnie marszałka Sejmu Józefa Oleksego. Wacław Martyniuk, sekretarz Klubu Parlamentarnego SLD...
 • ... dodatkowo:

  Tegoroczni maturzyści w liceach zdają:
  1. Obowiązkowo:
  * język polski -
  pisemnie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ustnie - na jednym poziomie, egzamin...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego