Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
porze
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... na impuls klimatyczny przechodzący przez dany system lodowcowy jest opóźniona (por. tab. 8.1). Jednym z zasadniczych problemów badawczych jest określenie...
 • ... jest u ludzi, możliwe jest u Boga" (Łk 18,27, por. s.163).
  I teraz pada decydujące słowo, które uzasadnia tytuł...
 • ... zawodowych mamy do czynienia z przewagą chłopców dokonujących aktów autoagresji (por. tabela 8). Potwierdza to, jak sadzę, tezę o dużej liczbie...
 • ... zobowiązuje do uszanowania podstawowych wartości, którym wierni są "ludzie uniwersytetu", por. Brzeziński, 1994, 1996; także rozdz. 6., pkt. 3.).

  Chcąc czytać...
 • ... różnych wartości m.
  Jeżeli zastosujemy do opisu jądra równanie Schrödingera (
  por. p. 1.9.3.1), to w konsekwencji jego rozwiązań...
 • ... przypadku na modus tollendo tollens oraz na zasadzie podwójnego przeczenia (por. rozdz. VII 2). Chcąc udowodnić, że kupiona na targu gęsta...
 • ... potrzebie odradzania starożytności, ale mógł też służyć reformacyjnym tezom chiliastycznym (por. rozdz. I) o zepsuciu świata, który naprawiony zostanie w nadchodzącej...
 • ... kończyn zwierząt doświadczalnych w znacznie niższych dawkach niż niemodyfikowany enzym (por. p. 3.7.7).
  Interesujące właściwości EC-SOD ssaków sprawiły...
 • ... H. Wisner, Władysław IV Waza, Wrocław 1995, s. 153.
  5
  Por. J. Tazbir, Sława i niesława Kostki-Napierskiego, "Problemy", 1993, nr...
 • ... o wykonanie planu i dostępności darmowych kredytów finansujących kapitał obrotowy (por. Berg i Sachs 1991). Związane z transformacją rynkową przejście na...
 • ... diagnostyczne wykorzystano rozkłady interwałów czasowych pomiędzy przejściami przez zero sygnału (por. punkt 4.5.2).

  10.4. INNE ZASTOSOWANIA DIAGNOSTYKI AKUSTYCZNEJ...
 • ... tych zmiennych, które charakteryzują osobę badaną, tworząc jej "psychologiczny portret" (por. rys. 4.1, bloki: B1, B2, B3). Są to:

  (1...
 • ... dzięki wałowi spiętrzonego materiału glacjalno-morskiego (np. Recherchebreen, Brasvellbreen – por. Solheim, 1985; Drewry, Liestl, 1985; Jania, 1988b).
  D.H. Mann...
 • ... do klasycznego, "nieetycznego" eksperymentu rozwiązaniami metodologicznymi (np. technika grania roli - por. dobre omówienie jej "plusów" i "minusów": Greenwood, 1991).

  Zauważmy, że...
 • ... szlacheckich odbywało się w XVII w. najczęściej w kolegiach jezuickich (por. s. 114). Posyłali do nich swe dzieci nawet innowiercy, świetnie...
 • ... bezpośrednio lub pośrednio - z terminami obserwacyjnymi (etap 3. procesu badawczego - por. rys. 1.4).

  Nie będę tu przedstawiał całej złożonej problematyki...
 • ... dodane do gotującej się wody: pokrojona w talarki marchewka, seler, por i cebula oraz wiązka aromatycznych ziół.
  Szef kuchni radzi
  Zamiast...
 • ... Defekty tej sieci mają wpływ na odporność lodu na deformacje (por. rozdz. 7.2).

  Lód budujący lodowce

  Polikrystaliczny (wielokrystaliczny) lód lodowcowy...
 • ... Seneki oraz ze źródeł prozaicznych, z Daresa i z Diktysa (por. rozdz. V, pkt 5). Można zestawić dokładną listę źródeł, ale...
 • ... wytworem i przejawem końca XVI i pierwszej połowy XVII w. (por. C. Hernas, Barok).
  Na pograniczu komedii sowizdrzalskiej i komedii humanistycznej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego