Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zakres zmienności kąta w stawie biodrowym (odpowiednik kąta .1 z rys. 2.2) jest niewielki -wynosi około 10. w chodzie normalnym...
 • ... ma on kształt torusa o złożonym przekroju poprzecznym. Przekrój ten (rys. 3.8), nazywany polem pracy koparki, jest ograniczony szeregiem łuków...
 • ... płaszczyźnie w tym układzie wyznaczają dwie współrzędne P(X,Y) (rys. 1.32).
  Układ współrzędnych prostokątnych w przestrzeni określają trzy osie...
 • ... nazywamy charakterystyką kierunkowości anteny (rys. 3).

  Charakterystyka kierunkowości anteny pelengacyjnej (
  rys. 3) ma kształt "ósemki", wobec czego podczas namierzania radiostacji operator...
 • ... gospodarka znajduje się w stanie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Na rys. 19.24 ilustruje to punkt A, w którym przecinają się...
 • ... wymiary minimalnej przestrzeni wokół operatora. Norma wyróżnia operatorów 3 wielkości (rys. 15.12): operatorzy mali operatorzy, od których jedynie 5% całej...
 • ... ekspansywnej polityki pieniężnej w warunkach płynnego kursu walutowego zilustrowano na rys. 19.26. Przyjęto, że krzywe LM są bardziej strome od...
 • ... detekcyjną ulokował na szczycie wieży, na wysokości 22,5 m (rys. 2.15). Występującą różnicę długości fali między emiterem i absorbentem...
 • ... częściach cyklu roboczego są przeciwne. Czasy t5, t6, t7, t8 (rys. 11.6) oraz odpowiadające im kąty obrotu nadwozia, można obliczyć...
 • ... różnice. Z pewnością można wyróżnić cztery grupy kulturowe, co przedstawia rys.10.
  Między krajami przynależącymi do różnych grup kulturowych występują rozmaite...
 • ... 40 zamieszczony na kolorowej wkładce),
  - Wawer, Anin, Międzylesie - zabudowa willowa (
  rys. 3.41 zamieszczony na kolorowej wkładce).
  Przykład mapy umożliwiającej przeprowadzenie...
 • ... istotę tego interesującego układu. Schemat układu modulatora liniowego pokazano na rys. 7.15a.


  Jako linia opóźniająca w tym układzie stosowana jest...
 • ... oraz wykres obrazujący występowanie interakcji między zmiennymi X1 i X2 (rys. b)


  Co to znaczy, że zmienne wchodzą ze sobą w...
 • ... wtedy, gdy te receptory przemieszczają się w jednym określonym kierunku (rys. 6.6).
  Kolejna grupa mechanoreceptorów to zewnętrzne receptory nacisku (rys...
 • ... następne to powstanie dwóch cyklicznych nadtlenków (endonadtlenków), PGG2 i PGH2 (rys. 3.16.6).
  Reakcje te katalizuje bifunkcyjny enzym cyklooksygenaza (zwana...
 • ... atmosferę. Z promieniowania słonecznego, w pewnych obszarach bardzo intensywnego (por. rys. 5.4), tylko 20 - 30% pochłaniają lodowce. W warunkach nieba...
 • ... płaszczyźnie jego cewki, tj. gdy jest ustawiony bezpośrednio nad przewodem (rys. 2.83b).
  Sprzężenie indukcyjne może być dwojakiego rodzaju w zależności...
 • ... faktu, iż zwykle w skład tego mechanizmu wchodzi czworobok przegubowy (rys. 3.5).
  Na podstawie rys. 3.5 można napisać

  a...
 • ... Mechanizm z nieregulowaną pompą. W przypadku mechanizmu z nieregulowaną pompą (rys. 11.2), faza rozruchu rozpoczyna się po przesterowaniu suwaka w...
 • ... Batalionowy punkt zaopatrywania

  Pluton zaopatrzenia rozwija batalionowy punkt zaopatrywania (bpz) (
  rys.1). W ugrupowaniu bojowym batalionu rozmieszcza się go w tzw...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego