Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... podczas przepływu i dobowego cyklu ablacyjnego, czyli zmienności wód roztopowych (rys. 7.18). Zaznacza się też wpływ opadów deszczu.
  Fluktuacje prędkości...
 • ... stalowych kątowników i niewielkich wkrętów do drewna (patrz szczegół na rys. 1).
  Tylną osłonę wykonamy z perforowanej płyty spilśnionej, której odpowiedni...
 • ... mapy.
  Fragment mapy wykonanej wyżej omawianą technologią pokazany jest na
  rys. 3.9.
  System mapy numerycznej GEO-MAP składa się z...
 • ... obrazowej w pomiarze odległości echa radarowego, co zostało zilustrowane na rys. 1.3.
  W momencie wysyłania impulsu sondującego rozpoczyna się jednostajne...
 • ... gałęzi pozostałych w stopniu r1. We wszystkich algorytmach dynamicznego programowania (rys. 4.21) optymalne wyniki można otrzymać jedynie wówczas, gdy zagadnienie...
 • ... niskim dochodzie i stać się dobrem podrzędnym przy wysokim dochodzie (rys. 4.12.)

  Do poziomu dochodu D0 popyt na dane dobro...
 • ... m3/d, a zawartość w nich tłuszczów 300500g/m3. Flotator (rys.8.40) ma przepustowość 400 m3/d lub 50 m3...
 • ... przejść przez sprawdzający ich skuteczność filtr prakseologiczny (por. blok 5.).

  Rys. 2.3. Obieg informacji między sferą praktyki społecznej i sferą...
 • ... temu moc dyspozycyjna może być większa od mocy układu napędowego (rys. 7.6).
  Obliczenia mocy dyspozycyjnej, stanowiące podstawę do sporządzenia przedstawionych...
 • ... histerezy systemu dzieła sztuki w procesie dynamizacji przedstawiony jest na rys. 7.
  W zależności od tego, czy dzieło sztuki wchodzi, czy...
 • ... uczynić uwagę krytyczną pod adresem koncepcji Nietzschego, który dostrzegając również rys prowokacji śmierci przez Jezusa, dopatrzył się w Jezusie czegoś w...
 • ... i libelli.
  Opis teodolitu
  Przedstawiony na rys. 2.9a i
  rys. 2.9b teodolit Polskich Zakładów Optycznych [15] oznaczony symbolem TA6...
 • ... dostatecznie mała.
  Podobny wniosek wypływa z analizy trajektorii fazowych Bf (
  rys. 8.24). Mają one kształt pętli charakterystycznych dla oscylacji wykonywanych...
 • ... przepływ podstawowy i szybki spływ powierzchniowy części wód roztopowych (por. rys. 6.15). Ten ostatni decyduje o charakterystycznym przebiegu hydrogramu rzeki...
 • ... firma Tatabanya opracowała własny schemat oczyszczania ścieków z zakładów mięsnych (rys.8.48). Oczyszczanie biologiczne poprzedzone jest cedzeniem ścieków na sicie...
 • ... punktu P) realizowany jest w układzie współrzędnych n,e,z (rys. 3.6a). Współrzędne wyznaczonego punktu P oblicza się wg następujących...
 • ... ang. VOice anaLYZER) jest oferowany przez firmę MAST z Poznania (rys. 3.17 na końcu książki). W skład systemu wchodzą karta...
 • ... północnej zazwyczaj jest lipiec, a na półkuli południowej – styczeń (rys. 4.8). Odchylenie izoterm od przebiegu strefowego wynika z regionalnych...
 • ... klasy bezpieczeństwa A, B i C; obszar nie wypełniony na rys. 4.18).
  Z punktu widzenia ochrony zapachowej jakości powietrza za...
 • ... dwa przewody o jednakowych średnicach położone są na różnych głębokościach (rys. 2.96),
  - dwa przewody o różnych średnicach, przewód A ma...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego