Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... lekko nachylony), termometr minimalny leży poziomo na wysięgnikach statywu (por. rys. 2.5.4.1). W lewej części klatki stawia się...
 • ... na jego peryferiach rozkład ciśnienia odzwierciedlają izolinie o większych wartościach (rys. 7.1.4).
  Na obszarach o podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym występuje...
 • ... więzów solidarności z tym, co się zbuntowało przeciwko pragnieniom Ja. Rys zewnętrzności umierania możemy uchwycić, porównując z sobą zjawiska "ja chcę...
 • ... nadmiernych strat energetycznych.
  Mechanizm obrotu nadwozia z zamkniętą przekładnią hydrostatyczną (
  rys. 11.5) jest zwykle stosowany w największych maszynach. Zakres zastosowania...
 • ... powierzchni skutecznej idealnie przewodzącej sfery od jej średnicy, pokazaną na rys. 6.8a w II części tej książki. Można na tym...
 • ... między okresem obiegu orbity a średnią odległością planety od Słońca (rys. 2.7). Im rozmiary orbity są większe, tym dłuższy jest...
 • ... rys. 2.36a).
  Do pionowego ustawienia łaty służy libella pudełkowa (
  rys. 2.36c). W czasie pomiaru łatę ustawia się na reperach...
 • ... tworzy oś celowa niwelatora cc po jej bardzo dokładnym spoziomowaniu (rys. 2.31).
  Jeżeli oś celową cc mamy doprowadzić do poziomu...
 • ... kilogramów i jako maszyny bardzo duże o masach kilkuset ton (rys. 1.4).
  Przyczyną znacznego rozpowszechnienia koparek hydraulicznych i uznania ich...
 • ... kole garncarskim ma symetrię względem dowolnych obrotów wokół osi pionowej (rys.4.5a). Jeżeli jednak namalujemy na jego powierzchni powtarzający się...
 • ... stoi więc triada enzymatyczna: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza i peroksydaza glutationowa (rys. 2.2.2). Rola dysmutazy ponadtlenkowej jest oczywista. Równie oczywiste...
 • ... radarze nastąpiło w latach pięćdziesiątych. Uproszczoną strukturę LFB przedstawiono na rys. 7.9. Pokazana struktura LFB pozostała właściwie od początku nie...
 • ... trzema przypadkami. Przewód B znajduje się poniżej położenia przewodu A (rys. 2.100) i przewód A jest przewodem lokalizowanym. Jeżeli odległość...
 • ... wyznaczania udźwigu koparek hydraulicznych, określa krawędzie wywrotu dla koparek gąsienicowych (rys. 8.3) i dla koparek kołowych (rys. 8.4). Ich...
 • ... zmierzonej odległości poziomej oraz kąta pionowego.
  Łatwo ustalić na podstawie
  rys. 2.41, że różnica ta wynosi

  W przypadku trudności z...
 • ... indukując przez to również prąd w drugiej, ustawionej obok pętli (rys. 3.17c).
  Prawo rządzące tym zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej zostało odkryte...
 • ... cieniowania jest spowodowany przez ramię osprzętu ustawione w położeniu manewrowym (rys. 1.17). Obrót ramienia w przód, tak aby znalazło się...
 • ... czyli globalizację w skali europejskiej lub też koncentrację.
  Przedstawia to
  rys.22.
  W takim ujęciu można mówić o czterech rodzajach strategii...
 • ... wartości wyznacza styczna do t (\7t) w punkcie jej przegięcia (rys.2.88). Wyznaczone graficznie zastępcze stałe czasowe oraz zastępcze czasy...
 • ... punktami rzędu 250-300 km (z wyjątkiem Borowa Góra Józefosław) (rys. 1.10).
  2. Krajowa sieć zintegrowana pierwszego rzędu POLREF, o...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego