Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... sposobem spełniającym wyżej określone założenia jest transport naczyniem zwanym zasypnikiem - rys. 17.6. Zasypnik jest blaszany, zwężany do kształtu leja, otwierany...
 • ... atomowych w cząsteczce homojądrowej, prowadzące do dodatnich wartości całki nakrywania
  Rys. 3.8. Złożenie dwóch orbitali prowadzące do wiążącego orbitalu molekularnego...
 • ... kondensator o pojemności od 0,1 do 0,5 mikrofarada (rys. 3). Pokręcając rdzeniami cewek (obwody cewek oznaczone na rys. 1...
 • ... Cohen, Cohen, 1983). We wprowadzeniu do części IV oraz na rys. IV.1. dokładniej pokazałem, jakie to odmiany modeli badawczych stosowane...
 • ... oznacza posturę typu nogi owada (noga zawsze zgięta w kolanie -rys. 4.1); kąt .3 zawsze jest większy od zera.
  Wyznaczenie...
 • ... i oznaczają odczyty na łacie ze stanowiska I i II (rys. 2.51b).
  Istnieje więc kontrola odczytów

  W trakcie tyczenia siatki...
 • ... ciągu, poruszając się od punktu początkowego do punktu końcowego ciągu (rys. 1.42b). Kąt prawy znajduje się po prawej stronie ciągu...
 • ... itp. Do dokładnego poziomowania instrumentów geodezyjnych używane są libele rurkowe (rys. 2.13). Zasada działania libelli rurkowej jest taka sama jak...
 • ... a średnia prędkość tego ruchu wynosi ok. 10Ť cm sŤ (rys. 8.4.1.8).
  Wynoszenie ku powierzchni chłodnych wód w...
 • ... wynikająca z tego mała wrażliwość na błędy wykonania.
  Na podstawie
  rys. 13.19, dla położenia 1, można napisać

  oraz, dla położenia...
 • ... nadtlenki kwasów tłuszczowych, które są już dobrymi substratami peroksydazy glutationowej (rys. 2.2.7).
  Utlenione reszty kwasów tłuszczowych mogą też być...
 • ... więdnięcia. Według trzeciej hipotezy związek ten opisuje najlepiej krzywa logarytmiczna (rys. VIII.1). Należałoby podkreślić, że nie istniały dotychczas fizycznie uzasadnione...
 • ... Położenie mechanizmu napędowego wysięgnika, odpowiadające tym wartościom jest przedstawione na rys. 10.24.
  Podobnie postępuje się w przypadku mechanizmu napędowego ramienia...
 • ... 3, o jaki obraca się nadwozie z tą prędkością (na rys. 11.6, t30).

  W fazie hamowania ruch nadwozia jest opisany...
 • ... Do pomiaru długości taśmą używamy kompletu szpilek lub specjalnych wskaźników (rys. 2.2 a, b).
  Wskaźniki te są zaopatrzone w przesuwany...
 • ... metrów na sekundę, a często przekracza nawet 100 m sŤ (rys. 8.5.10). W zewnętrznej części takiego cyklonu tropikalnego rozwijają...
 • ... z ozonem. Na pierwszy plan wysuwa się chlor i brom (rys. 3.2.2.2). Związki chloru i bromu docierające do...
 • ... jednej z cukrowni rosyjskich do oczyszczania tych ścieków zastosowano elektrokoagulację (rys.8.4). W mieszaczu 1 ścieki z wyżymania wysłodków mieszają...
 • ... nietrwałe - promieniotwórcze. Daje to na wykresie sekwencję strzałek, widocznych na rys.5.2. Zdarza się, że jądro może ulegać rozpadowi bądź...
 • ... wpływa m.in. na strukturę i konstrukcję tokarek NC. Na rys. 3.128 przedstawiono 9-osiowe centrum tokarskie z dwiema niezależnymi...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego