Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
rys
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... prowadziło do występowania maksimów i minimów w całkowitym przekroju czynnym (rys. 2).
  Przyjrzyjmy się bliżej uzyskanemu obrazowi. Uważamy tu mianowicie, że...
 • ... w małym otworze łuski. Nacisk na łuskę powoduje ściskanie komórki (rys. 6.7, strzałkami zaznaczono przykładowe wektory ściskających sił). Receptory reagują...
 • ... Szczególne właściwości BWW
  Technologię uzyskania BWW można scharakteryzować wykresami na
  rys. 11.2.
  A - zwiększenie szczelności mieszanki przez wprowadzenie pyłu mikrokrzemionki...
 • ... ładunków, a tylko zmienne w czasie pole elektryczne między płytkami (rys.3.19c). Wynika stąd wniosek, że wir pola magnetycznego otacza...
 • ... lub pośrednio - z terminami obserwacyjnymi (etap 3. procesu badawczego - por. rys. 1.4).

  Nie będę tu przedstawiał całej złożonej problematyki stosunku...
 • ... dalszy jest obraz, tym postrzeganie jest bardziej "rozmyte", mniej szczegółowe (rys. 5). Aktywność percepcyjna jest u człowieka genetycznie przystosowana do postrzegania...
 • ... wymienionych kryteriów oraz celów, jakim ma służyć parametryzacja sygnału mowy (rys. 4.8). W opisie parametrycznym symptomów niesprawności wykorzystuje się wiele...
 • ... koparki gąsienicowej składa się zwykle z dwóch symetrycznych zestawów gąsienicowych (rys. 12.1). W skład każdego z nich wchodzą: gąsienica, rolki...
 • ... drugie (dodatkowe - wpływające na precyzję ruchów) na poziomie móżdżku [58] (rys. 6.10). Przy braku wewnętrznego sprzężenia nie występują zmiany rytmu...
 • ... są najczęściej sterowniki z dwoma tyrystorami w układzie odwrotnie równoległym (rys.2.89c) lub w równoważnym mu układzie z jednym triakiem...
 • ... towarowym i pieniężnym. Ilustracją takiej sytuacji jest punkt C na rys. 19.17. Występująca w punkcie C nadwyżka podaży na rynku...
 • ... terenem o nachyleniu i profilu takim, jak pokazano to na rys. 5.12 (na rysunku pokazany jest wektor wypadkowy siły reakcji...
 • ... o cyklu życia różnych typów, punktów sprzedaży detalicznej. Pokazuje to rys.31. Jak widać, w krajach o najbardziej nowoczesnej strukturze handlu...
 • ... układy, gdzie ruch przenoszony jest za pomocą
  taśmy, linki, łańcucha (
  rys. 2.17). Przy pominięciu tarcia, moment działający na oś silnika...
 • ... spadek ceny spadek popytu. Popyt zachowuje się więc nietypowo, paradoksalnie (rys. 4.2c). Wyróżniamy tu trzy przypadki: paradoks Veblena, paradoks Giffena...
 • ... konieczne obserwowanie cech śniegu, firnu lub lodu.
  W systemie stratygraficznym (
  rys. 4.1) określa się czas wystąpienia dwóch kolejnych minimów miąższości...
 • ... żelaza(II), Łogwinienko [26] zaproponował zastosowanie aparatu z wirującym złożem (rys. 2.45).
  Zasadniczą częścią aparatu jest wymienna tuleja, wewnątrz której...
 • ... rezultacie pojawia się spirala inflacyjna, powodująca wzrost poziomu cen (na rys. 16.2 zaznaczono poziom P2, ale wzrost cen może przebiegać...
 • ... dużą szerokość tych maksimów, tym niemniej można je zauważyć na rys. 2, na którym krzyżykami zaznaczono punkty, w których maksima takie...
 • ... dając w efekcie podwyższony poziom listków bocznych blisko wiązki głównej (rys. 7.28b); - niedokładność wykonania reflektora jest również przyczyną podwyższania listków...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego