Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
statystyczna
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... rzekł więc - mówiliśmy o homo-grupach statystycznych. Ze sprawą grup statystycznych łączy się ściśle zagadnienie cech wrodzonych i cech nabytych; wspominałem...
 • ... np. psychologa. Mam tu na myśli zwłaszcza takie biblioteki programów statystycznych, jak: SPSS PC+, SYSTAT, CSS STATISTICA. Te pakiety statystyczne doczekały...
 • ... analizy współczynników samobójstw i zabójstw w Polsce, zarówno ich proporcji statystycznych, jak i - zwłaszcza - dynamiki, można wnioskować o istnieniu zależności między...
 • ... 1975 roku (1079 tytułów).
  Pewne zdumienie może wzbudzić analiza informacji
  statystycznych zawartych w tab. 2: uwzględniono w niej przeciętne globalne nakłady...
 • ... chwili, kiedyście zaczynali doświadczenie.
  Połóżcie antenki na którejś z grup
  statystycznych. Grupa statystyczna wciąż będzie niby ta sama, lecz po upływie...
 • ... jest w tej kwestii klarowny, brak bowiem publikowanych wiarygodnych informacji statystycznych umożliwiających porównanie trendów analizowanych zjawisk.

  Problemem otwartym pozostaje to, czy...
 • ... nie o militaryzacji Stolicy Apostolskiej, ale o absurdalności niektórych wskaźników statystycznych. W rzeczywistości bowiem współczesny Watykan to terytorium całkowicie niemal pozbawione...
 • ... niż ludzi dorosłych i dojrzałych. Rozpatrując rzecz samą w kategoriach statystycznych dochodzimy do wniosku, że śmierć samobójcza czternasto- szesnastolatka jest zjawiskiem...
 • ... stały się "testowalne" w laboratorium badacza.

  Przed "erą" wielowymiarowych modeli
  statystycznych (dla ich "panoramicznego" przeglądu - por. Brzeziński, 1987) niepodzielnie panowały bądź...
 • ... Według Klingera który szczegółowo zbadał omawiane zagadnienie na podstawie danych statystycznych, pochodzących z pięciu krajów socjalistycznych (Bułgaria, Czechosłowacja, Jugosławia, Polska, i...
 • ... w tabl. 5 pamiętać należy, iż oparta jest na materiałach statystycznych za okres jednego tylko miesiąca. Można jednak, zestawiwszy ją z...
 • ... Książki i Czytelnictwa czytanie traktowane jest nie tylko w kategoriach statystycznych, ale jako wyraz pewnych ludzkich dążeń i oczekiwań. Aby mogły...
 • ... Stanach Zjednoczonych. To pobliże geograficznego środka kontynentu pokrywa się ze statystycznym środkiem Ameryki.
  Michigan używa przydomków Stan Wielkiego Jeziora i Stan...
 • ... nie uległy rozpadowi w ciągu czasu t. Liczba ta podlega statystycznym fluktuacjom - niepewność statystyczna oczekiwanej wartości N wynosi N. Dla dużych...
 • ... wieku 66 lat. Wiadomo (dane te można znaleźć w roczniku statystycznym GUS) ile średnio będzie jeszcze żyła osoba w takim wieku...
 • ... którym ciąża albo aborcja zrujnowały życie. Historie podlane są danymi statystycznymi pokazującymi zgubny wpływ wczesnej inicjacji na trwałość małżeństwa. Autorzy polskiego...
 • ... z 1956 r. zapewniła możliwość posługiwania się względnie rzetelnymi danymi statystycznymi. Używam w tym wypadku ostrożnego słówka "względnie", ponieważ zdaję sobie...
 • ... bywa. Istnieje pewna prawidłowość, którą można by, sądzę, potwierdzić badaniami statystycznymi: cudzysłowów w tekście dziennikarskim jest tym więcej, im bardziej ów...
 • ... go do rozumnego posługiwania się teorią psychologiczną oraz podstawowymi metodami statystycznymi, niezbędnymi do zrozumienia (co najmniej!) operacji statystycznych i psychometrycznych, związanych...
 • ... ogóle nie być skorelowane.
  Powyższe uwagi pozwoliły na wyodrębnienie metodami
  statystycznymi cech wysoko z sobą skorelowanych i nieuwzględnianie ich w dalszych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego