Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zawarcia
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... stanowisk w rządzie i Sejmie.
  Gorączkowe rozmowy, mające doprowadzić do
  zawarcia tej koalicji, trwały od kilku dni. Posłowie skleconego niedawno Federacyjnego...
 • ... zwrócenia go, bez podawania przyczyn, w ciągu 10 dni od zawarcia umowy. Gwarantuje Ci to ustawa "o ochronie niektórych praw konsumenta...
 • ... 806. § 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej zawarcia przewidziany w niej wypadek już zaszedł albo jeżeli odpadła już...
 • ... przychodni z gminami: Czarny Dunajec, Jabłonka, Krościenko, a także do zawarcia umowy użyczenia majątku ruchomego z gminą Nowy Targ, Ochotnica Dolna...
 • ... Real Bank S.A.
  3. W terminie 7 dni od
  zawarcia umowy kredytowej z bankiem Dom Development przekazuje współinwestorowi wszystkie niezbędne...
 • ... w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.
  § 3. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku...
 • ... Teraz, zdaniem ekspertów w Brukseli, Polska również powinna zgłosić chęć zawarcia kompromisu, żeby nie zostać jedynym krajem blokującym integrację UE.

  Z...
 • ... innej umowy ubezpieczenia lub które zostały pokryte przez inne instytucje.

  ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA
  § 11
  1. Umowę ubezpieczenia kosztów leczenia...
 • ... koniec roku podpisana została między IChiTO i Pruszkowem notatka zapowiadająca zawarcie umowy.
  Była to jednak - jak się później okazało - zasłona dymna...
 • ... nauczania młodzieży (bez świadectwa ukończenia szkoły nie udzielano zezwolenia na zawarcie małżeństwa), służby w wojsku (lub flocie), i to łącznie ze...
 • ... zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe.
  Art. 156. Jeżeli
  zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio...
 • ... zajęć
  17.01. 10.00-13.00 • spotkanie organizacyjne (
  zawarcie kontraktu z uczestnikami zajęć, zapoznanie z planem ferii),
  zabawy integracyjne...
 • ... być może że Anglia zdecydowałaby się wówczas na rokowania i zawarcie jakiegoś porozumienia. Faktem jest, że Hitlerowi bardzo na tym zależało...
 • ... 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
  § 2. Przez
  zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia...
 • ... wielkim księciem litewskim, bez zgody Litwinów.

  Wielka wojna z Krzyżakami.
  Zawarcie umowy polsko-litewskiej było konieczne, tym bardziej że zapowiadała się...
 • ... wartości 2 i 11 milionów dolarów, a prawdopodobne jest również zawarcie umowy na modernizację czołgów T-72 dla armii irackiej (o...
 • ... dla uzasadnienia roszczeń.

  UMOWA UBEZPIECZENIA
  POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI
  § 17.
  Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia.
  § 18. Dane dotyczące...
 • ... 2. ZAWARCIE UMOWY
  § 5
  1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego następuje przez
  zawarcie umowy pomiędzy PKO-bp a osobą występującą o jego otwarcie...
 • ... Cywilnego, a co za tym idzie, do dziedziczenia po partnerze. Zawarcie związku nie dawałoby natomiast prawa do wspólnego przysposobienia dzieci. Przepisy...
 • ... niż zalecane przez producenta pojazdu,
  13) w elementach uszkodzonych przed
  zawarciem umowy ubezpieczenia,
  14) powstałe wskutek działania energii jądrowej,
  15) powstałe...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego