Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
zawarcia
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... W 1282 Przemysł II, książę Wielkopolski, i Mszczuj, książę pomorski, zawarli w tym grodzie układ "na przeżycie", na mocy którego po...
 • ... człowiekiem - Alem Simmonsem z amerykańskich służb specjalnych. Po śmierci Al zawarł pakt z diabłem, który obiecał mu powrót do świata żywych...
 • ... Taki obraz nie wydaje się zresztą nowy. Podobnie ambiwalentne odczucia zawarł przecież wcześniej w songu "Nie pytaj o Polskę" Grzegorz Ciechowski...
 • ... zawiadomień o wadach oraz innych oświadczeń dotyczących wykonania umowy, którą zawarł w imieniu dającego zlecenie.
  Art. 760. Agent obowiązany jest w...
 • ... do rozwiązania umowy. Powodem tego jest fakt, że Zarząd PHW zawarł wieloletnią umowę najmu, która ogranicza prawa jedynego właściciela (miasto Nowy...
 • ... rzeczowo i miejscowo siedzibie oddziału TUiR PARTNER S.A., który zawarł umowę ubezpieczenia.
  § 27
  Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie...
 • ... wymienić przykładowo żywot Tomasza Zielińskiego (1586), w którym Hieronim Powodowski zawarł wzorzec szlachcica epoki kontrreformacji, opowieść Kaspra Wilkowskiego o przyczynach jego...
 • ... ma broń masowego rażenia. Nie powiedział opinii publicznej prawdy, gdyż zawarł wcześniej tajne porozumienie z prezydentem Stanów Zjednoczonych o inwazji. "Chcemy...
 • ... Egzemplarze tej gazety wiózł wtedy w samochodzie.
  Takie same insynuacje
  zawarł w swoim piśmie do ministra Ryszarda Kalisza. Nadał mu formę...
 • ... stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny...
 • ... mówiąc
  szczerze, na dość niepewnych podstawach.

  W swoim dziele "Timaios"
  zawarł Platon
  spory ustęp opisujący po raz pierwszy w dziejach Atlantydę...
 • ... Zwycięzcą konkursu został Maciej Wojciechowski Koordynator w RUP Legnica, który zawarł 35 umów ubezpieczenia grupowego. Drugie miejsce zajęła Danuta Biedrzycka z...
 • ... akt do IPN

  Warszawa Szef Urzędu Ochrony Państwa Zbigniew Nowak
  zawarł w czwartek umowę z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Leonem Kieresem...
 • ... że artykuł Jakimczyka z "Życia" był elementem umowy, jaką KGHM zawarł ze związaną z "Życiem" spółką Art Media. Na mocy tej...
 • ... świecie. Składa się ono z czterech ksiąg, w których autor zawarł interesujące poglądy na wiele podstawowych zagadnień będących przedmiotem dociekań meteorologii...
 • ... kierunków polskiej polityki zagranicznej. Herman uznał więc zwierzchnictwo cesarza i zawarł małżeństwo z księżniczką czeską Judytą.

  Pozycja Władysława jako niekoronowanego władcy...
 • ... pięciu miesięcy. W połowie stycznia tego roku zarząd Odry SA zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego do końca lutego...
 • ... Tymczasem rotariański Komitet Nadzoru nad Funduszem Pomoc dla Ady Dysput zawarł umowę z renomowanym Skandynawskim Laboratorium Ortopedycznym (SOL) w Łodzi. Ada...
 • ... na przewodniczącego Rady Nadzorczej Orlenu.

  Jan Kulczyk


  Redaktor Adam Grzeszek
  zawarł dwa nieprawdziwe stwierdzenia, że mianowicie będąc członkiem Rady Nadzorczej Orlenu...
 • ... Circe. Bogini metamorfozy. Bogini choroby. Oszalała z rozpaczy, pragnąca zemsty, zawarła pakt z Jego strażnikami. Jego Czarnymi Aniołami.
  Zemsta? Jakub zastanawiał...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego