Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
znaczny
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... inne, są w rzeczywistości
  szlamistymi bagnami lub słonymi błotami w
  znacznej części porosłymi
  trzciną. W zimie nie nadają się do żeglugi...
 • ... uczestniczy w tej grze - nie jest poważnym biznesem.
  Szansa odegrania
  znacznej roli w publicznym życiu Ameryki otworzyła się przed Amwayem w...
 • ... A ponieważ w górach jest jeszcze sporo śniegu, doszło do znacznej liczby wypadków.
  2 czerwca w godzinach popołudniowych powiadomiono przez telefon...
 • ... do czasu ukończenia badań. Co więcej, właściciele działki musieli w znacznej części finansować badania sami.
  Prace archeologiczne prowadzone były pod kierunkiem...
 • ... ul. Kaszubskiej, to sprawę mężczyzn oskarżonych o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości środków odurzających prowadzi skład orzekający z Sądu Rejonowego w...
 • ... wodną do Torunia ich poprzedniego personelu liczącego 800 osób oraz znacznej grupy żołnierzy garnizonu warszawskiego wraz z ich dowódcą generał-gubernatorem...
 • ... W Węgrowie źle się dzieje, bo padły tu niemal wszystkie znaczniejsze firmy. Przede wszystkim Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych (ZWUT), które pod...
 • ... pozytywne oddziaływania bioklimatu - większe. Zagrożenia alergiczne przez pyłki roślinne są znaczniejsze w grądach trawiastych; w pozostałych typach grądów, jak też po...
 • ... z Bogiem, prawującego się z nim o lepszy urodzaj, o znaczniejszy przychówek, o to, żeby żonie wreszcie wywietrzało z głowy tercjarstwo...
 • ... małopolskim działają 1364 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze względu na znaczny obszar województwa, ich obsługą zajmują się trzy biura terenowe. Największą...
 • ... można warunkowo umorzyć, gdy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nie jest znaczny, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie...
 • ... wrażenia do Zamościa: marihuana, haszysz, amfetamina i LSD.
  - Ostatnio odnotowaliśmy
  znaczny wzrost przestępstw popełnianych przez narkomanów. Włamują się do aptek, także...
 • ... i jedzą tak obywatele naszych krajów, chłop tak jako niedawno znaczny ziemianin, ziemianin teraz jako niedawno senator, a senator jako król...
 • ... się przeciwko
  następnemu rządowi. Na tak wysoki poziom pesymizmu
  społecznego
  znaczny wpływ ma rozczarowanie klasą
  polityczną: jej egoizmem, skłóceniem i wzajemną...
 • ... ramion Narwi i jej dopływów. Upalne lato 1920 r. spowodowało znaczny spadek wody na Narwi i utworzenie na niej licznych i...
 • ... wyrzuconych z UOP esbeków.
  Według proszącego o anonimowość współpracownika "Aneksu"
  znaczny wpływ na redakcję wywiera gen. Andrzej Anklewicz, który obok Siemiątkowskiego...
 • ... przypomniałem sobie scenę z jakiegoś starego filmu: drobny urzędniczek, odziedziczywszy znaczny majątek, przychodzi do swego szefa, którego nienawidzi za wielokrotne upokorzenia...
 • ... bolszewickiego. Wśród jej przywódców przeważali przedstawiciele mniejszości narodowych, w tym znaczny procent stanowili Żydzi.
  W latach trzydziestych - w związku z pogarszaniem...
 • ... przeciwpancerną skuteczną i odpowiadającą wymaganiom współczesnego pola walki. Trzeba podkreślić znaczny udział w systemie obrony dział bezodrzutowych, którym należy stawiać bardzo...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego