Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
może rozciągać się poza obręb grudki, nosi nazwę tętnicy środkowej (arteria centralis). U ssaków leży ona bliżej obwodu grudki chłonnej, u pewnych ptaków zaś, np. indyk, perliczka i gęś, w obrębie grudki może znajdować się nawet pięć naczyń. Miazgę białą należy uważać za sumę wszystkich grudek chłonnych.
W grudkach chłonnych śledzionowych wyróżnia się trzy strefy: okołonaczyniową - wewnętrzną, środkową i brzeżną - zewnętrzną. 61


Strefa okołonaczyniowa zajmuje niewielką część grudki otaczającą bezpośrednio tętnicę środkową i zawiera limfocyty T i B. Limfocytom T, które dostają się tutaj z naczyń włosowatych odchodzących od tętnicy środkowej, ma być przekazywana informacja o stanie mikrośrodowiska, pobudzająca je do
może rozciągać się poza obręb grudki, nosi nazwę tętnicy środkowej (arteria centralis). U ssaków leży ona bliżej obwodu grudki chłonnej, u pewnych ptaków zaś, np. indyk, perliczka i gęś, w obrębie grudki może znajdować się nawet pięć naczyń. Miazgę białą należy uważać za sumę wszystkich grudek chłonnych.<br>W grudkach chłonnych śledzionowych wyróżnia się trzy strefy: okołonaczyniową - wewnętrzną, środkową i brzeżną - zewnętrzną. 61<br><br><br>Strefa okołonaczyniowa zajmuje niewielką część grudki otaczającą bezpośrednio tętnicę środkową i zawiera limfocyty T i B. Limfocytom T, które dostają się tutaj z naczyń włosowatych odchodzących od tętnicy środkowej, ma być przekazywana informacja o stanie mikrośrodowiska, pobudzająca je do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego