Typ tekstu: Książka
Autor: Grinberg Daniel
Tytuł: Ruch anarchistyczny
Rok: 1994
i inteligentów, zazwyczaj odszczepieńców od potężniejącego ruchu socjalistycznego.
Ten, z konieczności, pobieżny przegląd katalizatorów ruchu anarchistycznego, ujawnia jedną z jego cech najistotniejszych - ogromne zróżnicowanie w poszczególnych krajach. Uwidacznia się to jeszcze jaskrawiej w zróżnicowaniu składu społecznego oraz w niekończących się sporach na temat społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań tego ruchu. Apodyktyczne uogólnienia wygłaszane przez poszczególnych autorów w tej ostatniej kwestii uzależnione są, z czego rzadko zdają sobie sprawę, od obszaru, który obrali za miarodajny punkt odniesienia, toteż pasują jedynie do części analizowanych zjawisk. Bez uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych państwach i regionach Europy, nie sposób wyjaśnić bogactwa form i postaci ubiegłowiecznego
i inteligentów, zazwyczaj odszczepieńców od potężniejącego ruchu socjalistycznego. <br>Ten, z konieczności, pobieżny przegląd katalizatorów ruchu anarchistycznego, ujawnia jedną z jego cech najistotniejszych - ogromne zróżnicowanie w poszczególnych krajach. Uwidacznia się to jeszcze jaskrawiej w zróżnicowaniu składu społecznego oraz w niekończących się sporach na temat społecznych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań tego ruchu. Apodyktyczne uogólnienia wygłaszane przez poszczególnych autorów w tej ostatniej kwestii uzależnione są, z czego rzadko zdają sobie sprawę, od obszaru, który obrali za miarodajny punkt odniesienia, toteż pasują jedynie do części analizowanych zjawisk. Bez uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych państwach i regionach Europy, nie sposób wyjaśnić bogactwa form i postaci ubiegłowiecznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego