Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
poetyckiej Zaborowskiego. Od kwietnia datuje się praca nad Dumami podolskimi, na ten rok przypada też powstanie trzech utworów dramatycznych tego poety: Bohdana Chmielnickiego, Umwita, Borysa i Milwiany, łączących konwencje widowisk operowych, scenerię i postaci dramy z konwencjami teatru klasycznego.
Dumy podolskie były jedynym dziełem Zaborowskiego większych rozmiarów skończonym i zamkniętym. Drukiem ukazały się w roku 1830, ale jedna z nich Chrzanowska – ogłoszona została już w roku 1827. Praca nad Dumami trwała kilka lat. W pierwotnej redakcji były prawdopodobnie cyklem utworów odnoszących się do współczesności. Niektóre motywy, ton ideowy, jak też użyte tu środki wyrazu artystycznego zbliżają je do Pieśni Madagaskaru
poetyckiej Zaborowskiego. Od kwietnia datuje się praca nad Dumami podolskimi, na ten rok przypada też powstanie trzech utworów dramatycznych tego poety: Bohdana Chmielnickiego, Umwita, Borysa i Milwiany, łączących konwencje widowisk operowych, scenerię i postaci dramy z konwencjami teatru klasycznego.<br> Dumy podolskie były jedynym dziełem Zaborowskiego większych rozmiarów skończonym i zamkniętym. Drukiem ukazały się w roku 1830, ale jedna z nich Chrzanowska &#150; ogłoszona została już w roku 1827. Praca nad Dumami trwała kilka lat. W pierwotnej redakcji były prawdopodobnie cyklem utworów odnoszących się do współczesności. Niektóre motywy, ton ideowy, jak też użyte tu środki wyrazu artystycznego zbliżają je do Pieśni Madagaskaru
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego