Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
4.12), którą można wyrazić w postaci regresji liniowej.

Związek pomiędzy bilansem masy netto a położeniem linii równowagi na lodowcu opisywano wielokrotnie (np. Schytt, 1967; Hoinkes, 1970). G. O/strem (1975a) zaproponował wykorzystanie zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych ERTS, wykonanych w końcu sezonu ablacji do identyfikacji przebiegu i odczytania wysokości EL. Można wówczas także obliczyć bilans masy netto lodowców ze znanej relacji pomiędzy LA a wartością reszty bilansowej, bez prowadzenia obserwacji bilansowych w terenie. Czyni się próby zastosowania tego typu metod pośrednich do lodowców jeszcze nie badanych (Braitwaite, 1984b) lub na których dokonano pojedynczych obserwacji punktowych (Konovalov, 1987; Krenke, Menshutin, 1987
4.12), którą można wyrazić w postaci regresji liniowej. <br><br> Związek pomiędzy bilansem masy netto a położeniem linii równowagi na lodowcu opisywano wielokrotnie (np. Schytt, 1967; Hoinkes, 1970). G. O/strem (1975a) zaproponował wykorzystanie zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych ERTS, wykonanych w końcu sezonu ablacji do identyfikacji przebiegu i odczytania wysokości EL. Można wówczas także obliczyć bilans masy netto lodowców ze znanej relacji pomiędzy LA a wartością reszty bilansowej, bez prowadzenia obserwacji bilansowych w terenie. Czyni się próby zastosowania tego typu metod pośrednich do lodowców jeszcze nie badanych (Braitwaite, 1984b) lub na których dokonano pojedynczych obserwacji punktowych (Konovalov, 1987; Krenke, Menshutin, 1987
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego