Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
ważne. Wśród najcięższych pierwiastków znajduje się jednak kilka nuklidów rozpadających się wyłącznie lub w dużym stopniu w ten sposób. Wyłącznie przez samorzutne rozszczepienie rozpadają się: ((...)) oraz izotopy 258 i 260 pierwiastka ((...)) (unnilquadium). Głównie przez samorzutne rozszczepienie rozpada się ((...))
Interesujący jest również ((...)) w którym SF zachodzi w 3,1% rozpadów z ((...)). Nuklid ten stanowi praktyczne źródło neutronów o dużej wydajności ((...)) Na rysunku 3.20 pokazano wydajności i energie lżejszych produktów samorzutnego rozszczepienia ((...))
Czasy połowicznego zaniku danego nuklidu są różne dla SF i przemiany . Na przykład dla ((...)) wynosi 2,62 lat. Czasy połowicznego rozszczepienia mogą różnić się znacznie: ((...))
Warto zwrócić uwagę, że nawet
ważne. Wśród najcięższych pierwiastków znajduje się jednak kilka nuklidów rozpadających się wyłącznie lub w dużym stopniu w ten sposób. Wyłącznie przez samorzutne rozszczepienie rozpadają się: ((...)) oraz izotopy 258 i 260 pierwiastka ((...)) (unnilquadium). Głównie przez samorzutne rozszczepienie rozpada się ((...)) <br> Interesujący jest również ((...)) w którym SF zachodzi w 3,1% rozpadów z ((...)). Nuklid ten stanowi praktyczne źródło neutronów o dużej wydajności ((...)) Na rysunku 3.20 pokazano wydajności i energie lżejszych produktów samorzutnego rozszczepienia ((...)) <br> Czasy połowicznego zaniku danego nuklidu są różne dla SF i przemiany . Na przykład dla ((...)) wynosi 2,62 lat. Czasy połowicznego rozszczepienia mogą różnić się znacznie: ((...)) <br> Warto zwrócić uwagę, że nawet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego