Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
neutralnych oraz, w miarę możliwości we wszystkich pozostałych, powinny znajdować się w strefach wygody. Podstawowe elementy sterownicze, w położeniach skrajnych, nie mogą przekraczać granic stref zasięgu. Wszystkie często używane elementy sterownicze, a nie zaliczone do podstawowych, powinny być tak usytuowane, aby w żadnym z położeń nie przekraczały granic stref zasięgu. Operator powinien w pozycji siedzącej dosięgnąć podstawowych elementów sterowniczych, ale dopuszcza się w tym celu obrót i pochylenie ciała. Dopuszczalne jest łączenie funkcji elementów sterowniczych.
Odległości między dźwigniami sterowniczymi, sąsiednimi pedałami, uchwytami, pokrętłami, ciałem operatora i innymi częściami maszyny, powinny być wystarczające do wyeliminowania możliwości niezamierzonego uruchomienia sąsiednich elementów. Powierzchnia często
neutralnych oraz, w miarę możliwości we wszystkich pozostałych, powinny znajdować się w strefach wygody. Podstawowe elementy sterownicze, w położeniach skrajnych, nie mogą przekraczać granic stref zasięgu. Wszystkie często używane elementy sterownicze, a nie zaliczone do podstawowych, powinny być tak usytuowane, aby w żadnym z położeń nie przekraczały granic stref zasięgu. Operator powinien w pozycji siedzącej dosięgnąć podstawowych elementów sterowniczych, ale dopuszcza się w tym celu obrót i pochylenie ciała. Dopuszczalne jest łączenie funkcji elementów sterowniczych.<br>Odległości między dźwigniami sterowniczymi, sąsiednimi pedałami, uchwytami, pokrętłami, ciałem operatora i innymi częściami maszyny, powinny być wystarczające do wyeliminowania możliwości niezamierzonego uruchomienia sąsiednich elementów. Powierzchnia często
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego