Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
społeczną harmonię wskazuje nakładanie się obydwu systemów wartości (jednostkowego i społecznego).

Poprzez pryzmat informacji o nasilaniu się negatywnych typów zachowań możemy natomiast wnioskować o względnej dewaluacji systemu obowiązujących nakazów i zakazów społecznych, o rozluźnieniu więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem. Inaczej mówiąc, trendy narastania zjawisk dewiacyjnych są wskaźnikiem strukturalnych zakłóceń społecznych.

Patologia społeczna, której przedmiotem są warunki i skutki uznawanych za negatywne społecznych zachowań, jest jednocześnie subdyscypliną socjologii. Znalazło to wyraz w teorii socjologicznej, na którą złożyły się zarówno elementy teorii dezintegracji społecznej Émile Durkheima (której wskaźnikiem było nasilenie samobójstw), jak i rozważania na temat dezintegracji społecznej Willama J. Thomasa i Floriana
społeczną harmonię wskazuje nakładanie się obydwu systemów wartości (jednostkowego i społecznego).<br><br>Poprzez pryzmat informacji o nasilaniu się negatywnych typów zachowań możemy natomiast wnioskować o względnej dewaluacji systemu obowiązujących nakazów i zakazów społecznych, o rozluźnieniu więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem. Inaczej mówiąc, trendy narastania zjawisk dewiacyjnych są wskaźnikiem strukturalnych zakłóceń społecznych.<br><br>Patologia społeczna, której przedmiotem są warunki i skutki uznawanych za negatywne społecznych zachowań, jest jednocześnie subdyscypliną socjologii. Znalazło to wyraz w teorii socjologicznej, na którą złożyły się zarówno elementy teorii dezintegracji społecznej Émile Durkheima (której wskaźnikiem było nasilenie samobójstw), jak i rozważania na temat dezintegracji społecznej Willama J. Thomasa i Floriana
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego