Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
przez dyszę.
2. Przyjmuje się, że proces strzału ma przebieg adiabatyczny.
3. Nie uwzględnia się w zasadzie kształtu i rozmieszczenia dyszy (czy dysza jest umieszczona centralnie czy obwodowo).
4. Zakłada się, że wypływ gazów przez dyszę jest stały i ciągły.
5. Nie uwzględnia się strat ciepła (z wyjątkiem metody Cornera).
Ponadto zakłada się wiele uproszczeń, które występują przy zastosowaniu różnych metod, w rezultacie czego otrzymujemy mniej lub więcej dokładne rozwiązanie. Ponadto niektóre metody są bardzo skomplikowane i bez dużych uproszczeń nie nadają się do obliczeń inżyniersko-konstrukcyjnych, a dokładność obliczeń nie jest większą niż uzyskiwana za pomocą innych metod.
Taki stan
przez dyszę.<br>2. Przyjmuje się, że proces strzału ma przebieg adiabatyczny.<br>3. Nie uwzględnia się w zasadzie kształtu i rozmieszczenia dyszy (czy dysza jest umieszczona centralnie czy obwodowo).<br>4. Zakłada się, że wypływ gazów przez dyszę jest stały i ciągły. <br>5. Nie uwzględnia się strat ciepła (z wyjątkiem metody Cornera). <br>Ponadto zakłada się wiele uproszczeń, które występują przy zastosowaniu różnych metod, w rezultacie czego otrzymujemy mniej lub więcej dokładne rozwiązanie. Ponadto niektóre metody są bardzo skomplikowane i bez dużych uproszczeń nie nadają się do obliczeń inżyniersko-konstrukcyjnych, a dokładność obliczeń nie jest większą niż uzyskiwana za pomocą innych metod.<br>Taki stan
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego