Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
występują maksima echa, gdy zmienia się liczba masowa A jądra. (K - k) jest malejącą funkcją energii, gdy zatem A rośnie i wraz z nią rośnie R, (K - k) musi maleć, a zatem energia musi wzrastać. To zachowanie się maksimów przekroju czynnego w płaszczyźnie E-A jest zupełnie odmienne dla rezonansów. Rezonans taki w przybliżonym obrazie optycznym wystąpi skutkiem konstruktywnej interferencji fal wielokrotnie odbitych, dającej dużą amplitudę wewnątrz bariery potencjału. Warunkiem tej interferencji jest

gdzie K jest wewnętrzną liczbą falową rosnącą wraz z energią. Widzimy stąd, że w przypadku rezonansów powiększenie A i tym samym R musi być kompensowane zmniejszeniem K, a
występują maksima echa, gdy zmienia się liczba masowa A jądra. (K - k) jest malejącą funkcją energii, gdy zatem A rośnie i wraz z nią rośnie R, (K - k) musi maleć, a zatem energia musi wzrastać. To zachowanie się maksimów przekroju czynnego w płaszczyźnie E-A jest zupełnie odmienne dla rezonansów. Rezonans taki w przybliżonym obrazie optycznym wystąpi skutkiem konstruktywnej interferencji fal wielokrotnie odbitych, dającej dużą amplitudę wewnątrz bariery potencjału. Warunkiem tej interferencji jest <br>&lt;gap&gt;<br>gdzie K jest wewnętrzną liczbą falową rosnącą wraz z energią. Widzimy stąd, że w przypadku rezonansów powiększenie A i tym samym R musi być kompensowane zmniejszeniem K, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego