Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.
13) obsunięcie się ziemi - uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni, przez usuwanie się ziemi wskutek ruchów mas ziemi na stokach 4 PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek rabunku bez względu na to, czy był on dokonany w mieszkaniu lub pomieszczeniu, czy poza nimi.

§ 4 Wymogi w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych
Mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do mieszkania były zamknięte co najmniej
wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.<br>13) obsunięcie się ziemi - uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni, przez usuwanie się ziemi wskutek ruchów mas ziemi na stokach 4 PZU SA odpowiada za szkody powstałe wskutek rabunku bez względu na to, czy był on dokonany w mieszkaniu lub pomieszczeniu, czy poza nimi.<br><br>§ 4 Wymogi w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych<br>Mieszkanie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:<br>1) wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do mieszkania były zamknięte co najmniej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego