Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 7-8
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1964
socjologicznym oraz w mowie potocznej. W ocenie tej właśnie warstwy społecznej postaram

się odpowiedzieć na następujące pytania. Skąd biorą się ludzie stanowiący elitę społeczną krajów rozwijających się? Jaką rolę odgrywa elita społeczna w procesie rozwojowym? Jakie są szczególne problemy psychologiczne w życiu publicznym i osobistym afrykańskiej elity przywódczej?

Model nowoczesności

Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zagadnień, zastanówmy się pokrótce nad niektórymi cechami charakterystycznymi społeczeństw w krajach rozwijających się. Mówiąc zaś o krajach takim mianem określonych mam na myśli społeczeństwa przechodzące w swej ewolucji Rubikon, dzielący fazę rozwojową którą nazwę stanem prymitywnym od fazy, którą określam mianem nowoczesności. Oczywiście oba te terminy
socjologicznym oraz w mowie potocznej. W ocenie tej właśnie warstwy społecznej postaram<br><br>&lt;page nr=108&gt; się odpowiedzieć na następujące pytania. Skąd biorą się ludzie stanowiący elitę społeczną krajów rozwijających się? Jaką rolę odgrywa elita społeczna w procesie rozwojowym? Jakie są szczególne problemy psychologiczne w życiu publicznym i osobistym afrykańskiej elity przywódczej?<br><br>&lt;tit&gt;Model nowoczesności&lt;/&gt;<br><br>Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zagadnień, zastanówmy się pokrótce nad niektórymi cechami charakterystycznymi społeczeństw w krajach rozwijających się. Mówiąc zaś o krajach takim mianem określonych mam na myśli społeczeństwa przechodzące w swej ewolucji Rubikon, dzielący fazę rozwojową którą nazwę stanem prymitywnym od fazy, którą określam mianem nowoczesności. Oczywiście oba te terminy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego