Typ tekstu: Książka
Autor: Sekuła Helena
Tytuł: Ślad węża
Rok: 2004
za dzieło bardzo skromnie. Dzieło musi uzyskać akceptację czyli podpis zleceniodawcy, w jej przypadku profesora. W imieniu profesora autograf składa adiunkt onże sygnuje owe wykresy i ilustracje załączone do korony intelektualnych zmagań magistrów, na koniec wszystko zatwierdza Rada Instytutu. Rysunki niedokończone na skutek nagłych zmian koncepcji, lub nie dające się adaptować do zupełnie nowych koncepcji, które powstały zanim Bogna ukończyła zamówione prace, zalegają kąt plastyczny i nikogo nie obchodzą.
Bogna nie umie upominać się o swoje, tym bardziej, że w umowie żaden paragraf nie ma odniesienia do podobnej sytuacji. Nie z jej winy zdeaktualizowane plansze z początku wyrzuca i stara się
za dzieło bardzo skromnie. Dzieło musi uzyskać akceptację czyli podpis zleceniodawcy, w jej przypadku profesora. W imieniu profesora autograf składa adiunkt onże sygnuje owe wykresy i ilustracje załączone do korony intelektualnych zmagań magistrów, na koniec wszystko zatwierdza Rada Instytutu. Rysunki niedokończone na skutek nagłych zmian koncepcji, lub nie dające się adaptować do zupełnie nowych koncepcji, które powstały zanim Bogna ukończyła zamówione prace, zalegają kąt plastyczny i nikogo nie obchodzą.<br>Bogna nie umie upominać się o swoje, tym bardziej, że w umowie żaden paragraf nie ma odniesienia do podobnej sytuacji. Nie z jej winy zdeaktualizowane plansze z początku wyrzuca i stara się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego